Изберете страница
Пасивните къщи пестят между пет и десет пъти повече енергия в сравнение със стандартното строителство.

Също така те предлагат комфорт на обитателите си, тъй като ги защитават от шума, влагата, теченията. Оценката е на Дмитрий Юдин, управител на Passive House Shop, която откри първия си шоурум за енергийноефективни решения и технологии.

Целта на събитието е да събере на едно място всички участници в енергийноефективното строителство – строители, инвеститори, инженери, архитекти, за да създадат контакти, да получат консултация, да се запознаят с използваните материали.

Passive House Shop, която съществува от 13 години, има изградени пасивни къщи у нас, като някои от проектите е реализирала сама, а в повечето е участвала като консултант. Първите пасивни къщи са изградени в Бургас и Варна, тъй като основните ѝ клиенти са били германци, които са се установили в България с желанието да живеят в комфортно жилище. Стандартното строителство у нас обаче не отговаряло на изискванията им, едно от основните било да има вентилация.

Юдин съобщи, че един от последните проекти, които са консултирали, е бил за 11-етажна сграда във Варна. Инвеститорът е останал доволен от проекта и започва следващ, който ще бъде голяма многофамилна жилищна сграда.

„Започнахме с еднофамилни къщи, тъй като счетохме, че реализацията в този сегмент е по-лесна. Но през последната година имаме огромен интерес от строители, инвеститори и проектанти за реализиране на проекти за големи пасивни сгради“, каза Юдин и допълни, че задачата на Passive House Shop е да свързва архитекти, които искат да правят проекти за пасивни къщи, с инвеститори, както и инвеститори, които се страхуват да започнат такива проекти, тъй като смятат, че няма да намерят кой да ги проектира.

Пасивна къща – що е то?

Пет са критериите, на които трябва да отговарят къщите, за да бъдат определени като пасивни, съобщи Юдин. Те трябва да имат добра и непрекъсната изолация, да бъдат херметични или въздухоплътни, да имат енергийноефективна дограма, която да е правилно монтирана, както и вентилация и постоянен приток на свеж въздух. Петият критерий е строителство без термомостове, каза Юдин и посочи като пример за термомост бетонната плоча на външните тераси. Наличието на термомост не позволява да се задържи генерираната енергия в помещението и съответно повишава сметките за отоплението или охлаждането им през зимните и летните месеци.

Според Юдин основната причина пасивните сгради да не са популярни в България е липсата на информация, не толкова заради по-висока цена, тъй като оскъпяването при строителството на една пасивна къща спрямо стандартното строителство е около 10%. В същото време по негова оценка строителството на стандартни сгради, „по методи от 70-те години на миналия век“, няма бъдеще и инвестиционна привлекателност. „Какво ще стане с тези сгради след 10 г., когато всички новоизлезли проекти ще бъдат с много високо ниво на енергийна ефективност?“, запита той и припомни, че от началото на тази година влезе в сила нормативно изискване всички нови сгради у нас да бъдат с почти нулево потребление на енергия. „Това е бъдещето на строителството“, убеден е Юдин.

Тенденции в Европа

Пасивните къщи все още не са водещ сегмент в нито една страна в света, но те набират все по-голяма популярност в страни като Германия, Нидерландия и Великобритания, а строителните компании стават все по-убедени, че това е начинът, па който ще се строи в бъдеще, коментира Хари Мюлер, главен изпълнителен директор на нидерландската компания Q-Blue.

В Германия от няколко години съществува изискване апартаментите, които се предлагат на наемния пазар, задължително да имат сертификат за енергийна ефективност, който удостоверява, че жилището не потребява твърде много енергия, съобщи Тим Булита, ръководител продажби в компанията Kaiser. „В Германия имаме много сгради, строени през миналия век, които се нуждаят от подобрение, затова се правят големи инвестиции в изолацията на съществуващи жилища, така че да се предотврати загубата на енергия“, разказа той. В същото време от няколко години в страната е почти невъзможно строителна компания да получи банков заем за нова сграда, ако тя не отговаря най-новите стандарти за енергийна ефективност, отбеляза Булита.

Водеща тенденция в Европа в момента е преосмислянето на начина, по който се строят жилища.

Причината е в растящите разходи за отопление, които налагат намаляване на потреблението на енергия, каза Булита.

Мюлер акцентира върху странния по думите му факт, че се допуска горещата вода да се излива в канала, когато за подгряването ѝ отиват между 25% и 30% от потребяваната енергия в един дом. Компанията му е разработила решение на този проблем.

В строителството на енергийноефективни жилища нараства значението на изолациите, които са решение на проблема с влагата, каза Лукас Ритър, ръководител бизнес развитие в швейцарската компания Siga Cover. От все по-голямо значение е качеството на прозорците, които стават все по-скъпи, допълни той.

Моника Ласниг, ръководител износна дейност в австрийската компания J. Pichler Gesellschaft, акцентира върху вентилацията на въздуха, така че да има постоянен приток на свеж въздух в помещенията, а Волфганг Танцер, ръководител направление „Комфортна вентилация“ в същата компания, добави към това температурата и акустиката в сградата.

У нас Дмитрий Юдин цитира проучване на ЕнЕфект сред 60 апартамента в София, което е установило, че в нито един от тях нивото на въглероден диоксид в спалнята през нощта не е под 3500 ppm. Показание до 700 ppm се приема за съвършено чист въздух, от 700 до 1000 ppm качеството на въздуха се приема за добро, а когато е над 2000 ppm, въздухът е опасен за обитателите, обясни той.

 

Източник: investor.bg