Изберете страница
Близо 93% от жилищните сгради в страната имат нужда от енергийно обновяване.

Това заяви Добромир Василев – директор на „Жилищна политика“ в МРРБ. И допълни, че в момента документите са публикувани за обществено обсъждане и гражданите могат да отправят предложения какво да се подобри и промени в насоките за кандидатстване.

Приемът на заявления за включване в програмата се очаква да започне най-късно до средата на ноември, съобщи още Василев.

Той отново припомни, че допустими за финансиране са сгради, проектирани преди 26 април 1999 година, тъй като сградите, строени след тази дата са проектирани при съвременни законови изисквания за енергийна ефективност.

Всяка сграда ще бъде оценявана по няколко критерия. Основният сред тях е след изпълнението на мерките да бъде постигнато 30% или повече спестяване на първична енергия, намаление на емисиите СО2. Важно е да има съгласието на минимум 67% от собствениците. Колкото по-висок е процентът на участващите, толкова по-голям е шансът сградата да бъде включена в програмата, коментира пред БНР-София Василев. И подчерта, че кандидатстването е задължително в партньорство с общините. Именно те ще избират изпълнителите на дейностите по подобряване на енергийната ефективност.

За кандидастване по програмата е необходимо още сградата да има направено техническо обследване, сертификат за енергийна ефективност, в който точно да са описани мерките, които трябва да се предприемат. Нужни са още технически паспорт и архитектурно заснемане.

Ще се финансират само конструктивно здрави сгради. За кандидатствалите и одобрени до края на март догодина ще бъдат покрити 100% от разходите. А за тези от април до края на годината – 80%, допълни Добромир Василев.

 

Източник: 1kam1.com