Изберете страница
Предвижда се, че около 500 предприятия ще бъдат подкрепени с 200 млн. лв. за изграждане на нови системи за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Това заяви главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) към Министерството на иновациите и растежа Илияна Илиева в интервю за БТА преди старта на информационния ден по представяне на процедурата „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

По думите на Илиева едно от основните изисквания по процедурата е да има батерия за локално съхранение на част от произведената ВЕИ енергия. Освен това през първите 5 години предприятията ще могат да ползват произведения от тях ток само за собствено потребление и няма да могат да го продават.

Главният директор на ГДЕФК отбеляза, че процедурата се отнася за собствено потребление на енергия на предприятия от почти всички сектори на българската икономика и категории от гледна точка на Закона за малките и средните предприятия. По думите ѝ има малки изключения, като например производителите на електрическа енергия, разбираемо, са изключени от процедурата, защото тя е за производство на ток за собствено потребление. Финансовият сектор също е изключен. В масовия случай е 50% собственото участие, но то може да бъде и по-голямо. Експертът подчерта, че това ще се решава спрямо категорията на предприятието и региона, в който е дейността.

„Изградените ВЕИ мощности вероятно няма да може да удовлетворят изцяло потреблението на предприятията, но в голяма степен би им помогнало да си намалят сметките за електроенергия“, заяви главният директор на ГД ЕФК.

Срокът за кандидатстване е до 15 май, 16:30 часа. След този час няма да се разглеждат подадени проектни предложения.

За около 2-3 месеца ще се направи оценка на предложенията, след което ще има около месец за договарянето им. Проектите ще може да започнат да се изпълняват след този срок. След подаване на проектното предложение е допустимо предварително изпълнение на договорите. Срокът за изпълнение е 18 месеца от подписване на договора.

„Предвидени са 200 млн. лева, но ако има предприятия, за които няма да стигне финансиране, може да се осигурят допълнителни средства“, добави Илиева.

Основен технически показател е обемът на фотоволтаичната система. „Максималната мощност е до 1 MW“, обясни държавният експерт към главната дирекция в МИР Росен Драганов на представянето на процедурата. Кандидати по нея са малки и средни предприятия и затова се счита, че тази мощност е достатъчна за нуждите им. Драганов отбеляза, че 75 000 лв. е минималното безвъзмездно финансиране, а 1 000 000 лв. – максималното, а една системата се изгражда за около 6-8 месеца. Финансират с до 1 млн. лв. проекти за ВЕИ и батерии.

 

Източник: expert.bg