Изберете страница
Не са спирали плащанията от АПИ, ОПРР и по програмата  за саниране.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да извършва плащания по проекти след обявяването на извънредното положение в страната заради разпространението на COVID-19.

Разплащанията, извършвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ към фирмите-изпълнители не са спирали. Няма забавяне и продължават да се извършват в съответствие с договорите, както и преди въвеждането на извънредното положение на 13 март 2020 г. Разплащат се изпълнени, сертифицирани, приети и фактурирани дейности съгласно Системите за финансово управление и контрол в АПИ. За периода 13.03.2020 – 02.04.2020 г. към изпълнители по договори са разплатени общо 93,1 млн. лв., включително по оперативни програми.

Строително-монтажните работи на големите инфраструктурни обекти на АПИ не са спирали. Дейностите се изпълняват съобразно извънредното положение и въведените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19. Работи се на участъка от АМ „Хемус“ – от пътен възел „Буховци“ до пътен възел „Белокопитово“, в отсечката между 94-ти и 96-ти км на участък 1 от Боаза до пътен възел „Дерманци“. Продължава изграждането на близо 6 – километровото трасе на обходния път на Поморие. Така ще бъде завършено цялостното разширение на пътя Бургас – Слънчев бряг. Макар и в по-намален обем, предвид противоепидемичните предписания, продължават строителните работи на бъдещата автомагистрала „Европа“ в участъците от ГКПП „Калотина“ до Драгоман и от Драгоман до Сливница. Продължават работите и на Софийския околовръстен път от кв. „Младост“ до връзката с АМ „Тракия“. Не са спирали, въпреки намалените темпове и възпрепятстването на някои доставки, и строителните работи на АМ „Струма“ – в двата участъка от лот 3.1. Благоевград – Крупник преди и след бъдещия тунел „Железница“, както и прокопаването на съоръжението.

От 13 март до днес по европейските програми, управлявани от МРРБ, към бенефициенти – общини, областни администрации, министерства, неправителствени организации и други, са разплатени над 22,3 млн. лв. От тях почти 21 млн. лв. са за реализирани дейности по проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ и над 1,3 млн. лв. по програмите за трансгранично сътрудничество.

Независимо от усложнената епидемична обстановка и обявеното извънредно положение в страната, свързано с разпространението на COVID-19 на територията на България, по тези програми е създадена необходимата организация и не се наблюдава забава при обработката и възстановяването на разходи по всички подадени искания за плащания от бенефициенти. Облекчени са условията по верификация и изпълнение на проектите.

Ускорените темпове по обработка и възстановяване на извършени разходи от бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ и програмите за трансгранично сътрудничество ще продължат. Това ще помогне да се минимизират негативните последствия в социалната и икономическата системи на страната. Разчита се и на навременни реакции от страна на бенефициенти и изпълнители, тъй като ако някой в системата Управляващ орган – бенефициент – изпълнител не изпълни своите ангажименти или контролни функции, възстановяването на плащанията е по-времеемко.

След 13 март МРРБ е възстановило 21,6 млн. лв. към Българската банка за развитие. Средствата са платени за 26 приключени и въведени в експлоатация блока, които са обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. За участие в нея са одобрени общо 2022 сгради, като до момента почти 1850 са завършени.

Източник: МРРБ