Изберете страница

Проучване на BMI Group, най-голямата европейска компания за покриви и хидроизолация, разкрива възможностите за активни сини и зелени покриви. Наскоро компанията публикува доклад, озаглавен The Architect Effect, който предефинира ролята на съвременния архитект. Докладът помага на архитектите да възвърнат своето влияние в съвременната строителна индустрия и да постигнат по-добри резултати за своите клиенти.

По-ефективното използване на покривите е едно от решенията.

Проучването показва, че не винаги се обмисля възможността за въвеждане на активни покриви на сградите. За да се реализира ефективно покривната част, която в противен случай ще остане неизползвана, докладът подчертава необходимостта от добро познаване на иновативните материали, способност за сътрудничество и договаряне с различни професионалисти, участващи в даден проект. Необходимо е и запознаване с иновативни инструменти, които могат да помогнат за оправдаване на такива инвестиции. В портфолиото на BMI Group има много примери за иновативно използване на покривите. Сред тях е син покрив, използван за създаване на водохранилище. То може да се използва за поливане на растения или обслужване на обитателите на сградата. Или зелени покриви, използвани за създаване на градски ферми и лозя, хабитат за диви животни, зелена градина в небето или детска площадка.

„Исторически покривите винаги са били недостатъчно използвана част от сградите. Това е последното парче от дизайнерския пъзел, мястото, където е вероятно да се постигне икономия на паричен ресурс, който да бъде насочен към видимите фасади и прозорци. Но всичко това започва да се променя. С подновен фокус върху устойчивостта, да не говорим за въздействието на мащабната урбанизация върху околната среда, клиенти, изпълнители, архитекти и регулаторни органи започват да осъзнават добавената стойност, която иновативният покрив може да осигури, както в търговски, така и в екологичен аспект“, споделят от BMI Group.

В проучването на компанията се споменава, че над 70 процента от архитектите смятат, че има възможност да се разгледа по-широка функционалност на покрива по време на фазата на избистряне на концепцията. На базата на тази статистика в BMI Group с изненада са установили, че едва 25 процента от архитектите се интересуват от покрив, който повишава биоразнообразието и зелените пространства. „Изглежда като пропусната възможност“, добавят от компанията.

BMI Group е участвала в няколко проекта за активни покриви в Париж, откакто властите в града са си поставил за цел да бъдат реализирани 100 хектара зелени покриви до края на 2020 г. Сред тях е Hôtel de Ville, осъществен на покрива на кметството в Париж. Там е добавена висяща градина. Това е наложило изграждането на воден резервоар на площ от 1000 кв. м на покрива за поливане на зелената градина. В нея има овощни дървета, зеленчуци и лозови насаждения – елементи, които спомагат за намаляване на ефекта от градския топлинен остров. Това спомага и за подобряване на качеството на въздуха. Друг пример е изследователският център L’Oreal в Сен-Куентин. Архитектът Фредерик Тома е проектирал самонапояващи се зелени покриви и тераси, осигурени от групата BMI. В допълнение към естетическата привлекателност, зеленият покрив осигурява стабилно решение. То не изисква поддръжка и има огромен принос за цялостния екологичен профил на сградата.

 

Източник: Izolacii.eu