Изберете страница
България разчита на 1,9 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост за обновяване на жилищния и нежилищния фонд.

Значителни средства са предвидени за тези цели и по линия на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова във видеообръщение към участниците в международна конференция по сеизмично инженерство, която се провежда на 20 и 21 октомври в София.

Министърът отбеляза, че нуждите са много по-големи, но дори този финансов ресурс, ако бъде изразходван целесъобразно и по правилата, ще промени към по-добро общата картина на сградния фонд в България.

Страната ни се намира в зона с повишен сеизмичен риск. В същото време разполагаме с огромен жилищен фонд. За радост, в по-голямата си част той е със здрава и надеждна конструкция, но проблемът е, че повечето от сградите са над 30 години. Допълнителна трудност при обновяването им е големият процент частна собственост. Следователно сеизмичното осигуряване и обновяване зависи от хиляди хора с различни възможности, интереси и социален статус.

Въпреки това ние няма да се откажем да обновяваме постепенно сградния фонд на България, заяви министър Комитова.

Основна задача на МРРБ е да промени философията на процеса. „Днес вече не е достатъчно просто да обличаме сградите със стиропор. Днес е необходим нов подход. Той ще е базиран на иновациите, модерните строителни технологии и дигитализацията. Днес целта ни е да създадем устойчиви проекти, в които има големи енергийни спестявания“, подчерта министърът.

Процесът на саниране ще е и поредната крачка към техническата паспортизация на сградния фонд, защото преди санирането на всяка сграда тя ще бъде конструктивно обследвана. А това от своя страна е основа за определяне на рисковете от бедствия и аварии, включително на риска от земетресения.

Министърът подчерта, че се присъединява към идеите на Научния център към Европейската комисия (JRC) за едновременно сеизмично усилване и енергийно обновяване на съществуващите сгради.

Международната конференция по сеизмично инженерство, която се провежда под патронажа на МРРБ, се организира от Съюза на строителните инженери в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия София-град и техните партньори. Това са Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) и Европейският съвет на инженерните камари (ECEC). Сред темите на форума са намаляване на сеизмичния риск чрез правилно проектиране с Еврокод 8. Повредите на сградите, причинени след опустошителните земетресения в Хърватия и оценки на щетите от нанесените поражения. Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради и други.

 

Източник: МРРБ