Изберете страница
Минималната работна заплата в строителството се повишава с 12% – от 887,50 лв. на 994 лв., а дневният разход за храна – от 4 лв. на 5 лева.

Това следва от подписания нов Отраслов колективен трудов договор между Камарата на строителите в България и двете строителни федерации в „Подкрепа“ и в КНСБ, съобщават от Камарата. 

Увеличението на минималното възнаграждение на строителните работници се дължи на постигнатото споразумение за увеличаване на коефициента, който се добавя към минималната работна заплата за заетите в строителството. Досега той беше 1,25, а в бъдеще ще бъде 1,40. Днес минималната работна заплата в страната е 710 лева и умножена с новия коефициент, тя съответно става 994 лева за отрасъла.

„Без никакви колебания приехме предложението на синдикатите за увеличаване на коефициента – то е напълно основателно на фона на нестихващата инфлация. Още повече, че за нас като работодатели най-ценният ни капитал са нашите служители. Затова продължаваме да полагаме грижи за тях, въпреки трудностите, през които преминава отрасълът напоследък с липсата на работещ механизъм за индексиране на договорите с публични възложители, неразплащането от страна на държавата и други“, коментира председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

 

Източник: stroiteli-bg.com