Изберете страница

Kьостер TPO Aqua представлява специална хомогенна мембрана за хидроизолация на резервоари и други конструкции за съхраняване на питейни води. Екологичното решение отговаря на хигиенните изисквания за съоръжения в контакт с питейни води съгласно German DVGW Worksheet W 270 и KTW инструкциите.

Kьостер TPO Aqua е мембрана на PE основа, силноустойчива на скъсване, притежава много голяма гъвкавост и премоства надеждно дори големите пукнатини.

 

 

Сертификати:
– сертификат за контакт с питейни води съгласно Немските KTW-Наредби (няма освобождаване на опасни субстанции във водата);
– сертификат за контакт с питейни води съгласно Немската W270-Наредба (не се регистрира бактериално разрастване).

Уникални характеристики и сфери на приложение

При всеки вид конструкция, предназначена за събиране, съхранение или транспортиране на вода за питейни нужди или за производство на хранителни продукти:
– резервоари за питейни води;
– конструкции за съхраняване на вода;
– конструкции за транспортиране на вода;
– изкуствени водни площи и езера;
– езера с естествена зелена оксигенация;
– рибни аквакултури;
– рибовъдни басейни и езера;

Уникални преимущества – всичко, съчетано в един продукт:
– 100%  екологична система;
– не съдържа пластификатори (напр. PVC), нито летливи компоненти (от рода на много покрития на основата на смоли);
– 100% рециклируема;
– заваряема в затворени помещения – не отделя токсичен дим (както напр. PVC мембраните);
– 100% съвместима със субстрати от всякакъв вид;
– 100%  съвместима с всяко съществуващо покритие или мембрана;
– не е необходима предварителна подготовка на субстрата;
– използва се при ново строителство и ремонтиране на стари конструкции.

– водни резервоари за нуждите на хранителната промишленост;
– напоителни резервоари за селскостопански нужди.

Подходящи повърхности

Няма реални ограничения за употребата на мембраната:
– няма нужда от определена подготовка на повърхността;
– напукани субстрати;
– стари бои;
– стари смоли;
– стари разслоени мембрани;
– всички видове нови резервоари.
– голямо преимущество в сравнение с епоксидните и циментовите покрития, бои  и др. подобни, които изискват интензивна подготовка на субстрата и време за втвърдяване, което прави процеса много бавен и непостоянен;
– съвместима за полагане върху епоксиди, PU, полиурея, акрили, PVC, EPDM, TPO, битум, цимент, и др.;
– бетон, строителни разтвори, замазки, тухли, зидария, метал, пластмаса, дърво и др.

Специална грижа – за какво трябва да внимаваме

Покрийте дъното преди инсталацията на мембраната. По този начин мембраната ще бъде предпазена от увреждания  вследствие на екстремно утежняване.

Инсталирайте на дъното геотекстилен мат 400 g/m² с цел осигуряване на мека повърхност и предпазване на мембраната.

Източник: КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД