Изберете страница
С цел да реализира своята стратегия за устойчиво бизнес развитие, дружеството „КСЕЛА България“ предприе първата си конкретна инициатива в областта на повишаването на осведомеността за опазването на дървесината и околната среда.

С въвеждането на нов бизнес модел компанията иска да даде възможност за многократна употреба на дървени палети, които се използват за опаковане и транспортиране на блоковете за зидария и на допълнителните продукти с марка YTONG. Новият дизайн на палетите ще позволи те да се използват по-няколко пъти. Клиентите ще имат възможност да ги връщат обратно и така да допринесат за опазването на околната среда. Освен това, ще им бъде възстановявана цялата сума, която са заплатили за палетите при покупката на блокове за зидария и допълнителни продукти YTONG.

„Призоваваме партньорите ни от строителния сектор, особено големите инвеститори и дистрибутори, да връщат палетите след използване на нашите материали и по този начин да покажат подкрепата си за концепцията за кръгова икономика, която е една от основните идеи на устойчивото развитие“, заяви Борислав Дивизиев, управител на „КСЕЛА България“ ЕООД и добави, че по този начин дружеството иска да вдъхнови клиентите си да помогнат на строителната индустрия да се декарбонизира и да се подготви за бъдещето.

Природните ресурси стават все по-оскъдни, а нуждата от тях никога не е била по-голяма.

Предлаганата възможност за тяхното разумното и пестеливо използване неизбежно ще ни насърчи като общество да работим по-усилено върху осмислянето и прилагането на принципите на устойчивото развитие. Дървото, като един от най-важните ресурси, е трудно заменимо, а се изисква много време, докато едно младо растение достигне подходящи за употреба размери и качество. Десетилетия незаконна сеч, както и прекомерното използване и разхищението на дървесина в индустрията и бита вече са унищожили огромни горски площи. За да допринесем за опазването на това природно богатство, ние се заехме да променим установени от години бизнес системи чрез въвеждане на иновативни и устойчиви решения.

„КСЕЛА България“ е част от Xella Group, която оперира в нашата страна от почти 30 години. Със 78 завода в 20 държави и организирани продажби в повече от 22 държави Xella е паневропейска компания в строителната индустрия, водеща в предоставянето на решения за стенни конструкции. В момента тя е класирана на 4-то място за ESG (екология, социална политика и управление) от 127 компании за строителни материали в световната платформа на известната рейтингова агенция за устойчивост Sustainalytics. Клиентите на Xella могат да разчитат на силните марки YTONG, Silka и Multipor за иновативни и устойчиви продукти, както и на отлично обслужване.

Продуктите на Xella са енергийно ефективни и са произведени от естествени суровини. Марките Ytong, Silka и Multipor са гаранция за устойчивост на предлаганите продукта през целия им жизнен цикъл – от добива на суровините до рециклирането на строителните отпадъци след приключването на експлоатационния период на сградите. „КСЕЛА“ се гордее с иновативни, безопасни и достъпни решения за строителство и изолация, които допринасят за енергийната ефективност, шумоизолацията и пожарозащитата, както на новото строителство, така и на обновените и ревитализирани съществуващи сгради.

За повече информация относно продажбата и обратното изкупуване на оборотни палети позвънете на телефон +359 2 819 33 18 или изпратете запитване на orders.sofia@xella.com .

 

Източник: КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД