Изберете страница

Silka – откъде идва у нас и къде може да е полезна?

Silka е една от основните търговски марки на групата XELLA. Това име обединява изключително разнообразна гама от калциево-силикатни продукти, предназначени за изпълнение на стенни конструкции. Те са добре познати и широко използвани в цяла Европа.

 

Калциево-силикатните блокове за зидария Silka, които дружеството „КСЕЛА България” предлага на нашия пазар, се доставят от високотехнологичен завод в Косово, част от групата XELLA. Той е въведен в експлоатация през юли 2007 г. Разположен е в гр. Грачаница, в непосредствена близост гр. Липян и до гр. Прищина.

Калциево-силикатните блокове Silka имат няколко отличителни качества:

  • прецизни геометрични размери;
  • висока плътност и висока якост на натиск;
  • отлична шумоизолационна способност;
  • отлична огнеустойчивост;
  • много голяма дълготрайност.

Silka е екологичен строителен продукт, произведен от естествени суровини, които природата ни е предоставила в неограничени количества. Технологичният процес напомня начина на образуване на някои скали, изградени от здраво споени пясъчни частички. При производсвото на блоковете, по време на строителството и при депонирането на отпадъците не се отделят вредни вещества. Стените от Silka влияят благоприятно за създаването на здравословен микроклимат в помещенията. 

Silka може да се окаже успешно и ефективно решение както в ежедневни, така и в сложни ситуации:

– когато се изискват много високи нива на защита от шум;

– когато с относително тънки стени трябва да се постигне нормативно регламентиран шумоизолационен ефект – типичен пример са преградните стени в жилищните сгради и хотелите;

– когато се проектират сгради с носещи стени, в това число и противоземетръсни зидани шайби, особено ако трябва да се изпълнят изискванията на ЕВРОКОД 6 за зидани конструкции и на ЕВРОКОД 8 за проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия;

– когато е необходима голяма топлоакумулираща способност на материалите, с чиято помощ да се осигури летния комфорт в помещенията – проблем, с който се сблъскват проектантите на нискоенергийни и пасивни сгради;

– когато строежът ще се сертифицира по някоя от системите за оценка на сградите в контекста на устойчивото строителство като LEAD, BREEAM, DGNB, HQE, EDGE.

Брошурата можете да разгледате тук!

Източник: КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД