Изберете страница

Публикувано на 24.04.2018 г.

Ръководството на КСБ проведе среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) проведе работна среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. В нея от страна на КСБ взеха участие инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на Камарата, инж. Благой Козарев, член на Изпълнителното бюро и на Управителния съвет (УС), ръководител на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“, Руен Панчев, член на УС и председател на Съвета на директорите на „Строителна квалификация“ ЕАД, инж. Любомир Пейновски, член на УС, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, и Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ. В срещата от страна на МОН се включиха и зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова и Мария Тодорова, директор на Дирекция „Професионално образование и обучение“.

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, благодари на министър Вълчев за срещата. Той подчерта, че един от най-сериозните проблеми, с които се сблъсква строителният бранш, е недостигът на квалифицирани кадри. „Интересът към професионалното образование е слаб и на държавно ниво трябва да се търсят механизми и стимули това да се промени“, каза още инж. Терзиев. Министър Вълчев отчете, че липсват специалисти не само за сектор „Строителство“, но и за другите отрасли.

Ръководството на КСБ и министър Вълчев се договориха да бъде създадена съвместна работна група, която ще се занимава с конкретните въпроси, касаещи професионалното обучение в сектор „Строителство“. Представители на Камарата ще участват при актуализацията на учебните планове. Камарата и министерството ще работят заедно и в подкрепа на дуалното образование, за провеждането на стажове на учениците във фирми, членове на КСБ, както и за осъществяването на обучения чрез публично-частно партньорство.

Източник: http://vestnikstroitel.bg