Изберете страница

Копенхаген, както казват те,” най-устойчивият град”, водещ в предефинирането на градския живот за по-зелено, по-екологично осъзнато бъдеще. Със своите иновативни практики и амбициозни цели, градът се превърна в глобален модел за устойчиво развитие и действия в областта на климата.

 

Източник: https://esgnews.bg