Изберете страница

Над 900 строителни специалисти са обучени в Центъра за знания за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите в УАСГ по повече от 20 учебни програми по актуални теми от българската и европейската строителна практика. Това е водещият резултат от европейския проект Train-to-NZEB, който бе представен на 9-и ноември 2018 г. в УАСГ по време на събитие с участието на заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева, партньорите по проекта ЕнЕфект и КСБ, домакините от УАСГ, представители на КАБ, БАИС, фирми и учебни центрове, работещи в строителния бранш.

Един от основните акценти на проекта е новият учебно-демонстрационен център в УАСГ, в който се демонстрират съвременни технологии, изделия и материали, предназначени за строителството на почти нулевоенергийни сгради. Центърът е оборудван по модел на най-авторитетните учебни центрове в Ирландия, Великобритания и Германия. Той е част от мрежа от 10 подобни учебни лаборатории в България, Румъния, Чехия, Турция, Украйна, Италия, Гърция и Хърватия, които имат за цел да създадат възможно най-добрите условия за специализирано практическо обучение на специалисти от всички сфери на инвестиционния процес – изследователи и проектанти, инвеститори, ръководители и изпълнители в строителството, представители на централни и местни власти, журналисти.

Темите, по които се водят обученията, са изключително разнообразни – от международните сертификационни схеми на Институт Пасивна къща – Германия до програми за придобиване на национално призната квалификация и кратки демонстрационни курсове. Засегнати са всички теми, свързани с почти нулевоенергийните сгради – изолационни системи, енергийно ефективно дограми, вентилация с рекуперация, въздухоплътност, съвременни системи за отопление и охлаждане, ВЕИ, обновяване на съществуващи сгради и много други.

На тази конференция Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) представи резултатите от проведените през 2017 г. и 2018 г. обучения за работа с „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“ /ЕЕООКС/. Те са насочени към всички участници в инвестиционния процес: архитекти, инженери-проектанти, изпълнители на проекти по енергийно ефективно обновяване на сгради, консултанти – упражняващи строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации, ангажирани с процесите на енергийно ефективното обновяване, управители и мениджъри на асоциации на етажната собственост.

Съдържанието на обучителните курсове: „Ръководството за ЕЕООКС – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“ цели по-ефективното използване на инвестираните в енергийно ефективното обновяване средства, чрез по-добра подготовка на участниците.

На конференцията беше анонсирана и съвместната инициатива на БАИС и КАБ – видео обучения в областта на топло и хидроизолациите.

С развитото международно партньорство и новият текущ проект Fit-to-NZEB (www.fit-to-nzeb.com) се очаква центърът да се превърне в средище за обмен на знания и умения за проектирането, изграждането и експлоатацията на енергийно ефективни сгради, които отговарят на стандартите на следващите десетилетия.

Информация за учебните курсове можете да намерите по всяко време на адрес www.busenerpro.com/bkhuasg.html, а допълнителна информация за европейските проекти, с чиято подкрепа се осъществяват обученията, на www.eneffect.bg и www.train-to-nzeb.com.

Източник: БАИС