Изберете страница

1. Техническа консултация по въпроси, свързани с изолациите в строителството
Присъствена консултация
Изготвяне на доклад с препоръки

2. Консултация по изпълнение на проект
Извършва се посещение на обекта на клиента, прави се оглед и се провежда разговор с техническо лице
Изготвя се доклад с констатации и препоръки

3. Консултация по проект – оценка на адекватността на нормативните документи и правила
Извършва се преглед на проекта, който е представен от клиента по електронен път /по изключение на хартиен носител/
Изготвя се доклад за съответствие с бележки и препоръки

4. Изготвяне на проект – фаза технически проект за изолация
Изготвя се цялостен проект съгласно „Наредба №2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“ и съгласно „Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“
Изготвя се уедрена количествена сметка на необходимите материали.

5. Изработване на работен проект
Изготвят се точни чертежи
Изготвят се детайли
Изготвя се обяснителна записка с описание на процедури при изпълнение

6. Изработване на ​РПОИС за изолационни работи
Изготвя се проект
Изготвя се график /според заявката/
Определя се необходимата работна ръка и оборудване

7. Участие във вътрешна /инвеститорска/ комисия за приемане на извършени изолационни работи
Изготвя се доклад с констатации и препоръки.

Ако желаете да се консултирате с експерти на БАИС, моля попълнете съответната форма по-долу. Ако Вашата консултация касае топлоизолации, хидроизолации или и двете, моля първо изберете съответната област, за която се отнася.

Топлоизолации

  Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

  Хидроизолации

   Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

   Топлоизолации и Хидроизолации

    Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

    За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да ни потърсите на 02/9631071 или 0886386192