Изберете страница

Интервю с Борислав Борисов – управител и Д-р арх. Даниела Иванова – Узунова  – мениджър Изследване и развитие

Плочите от гипсфазер, произведени във вашия завод във Видин са първият строителен продукт в България, който получава екологична продуктова декларация (ЕПД).

Бихте ли предоставили повече подробности за ЕПД и да обясните как тези декларации подкрепят вашия ангажимент за устойчивост?

Екологичната продуктова декларация обхваща данни за всички ресурси, използвани при производството на строителени продукти – суровини, енергия, вода, транспорт.

Изчислява се и се представя въздействието върху всички аспекти на околната среда – въздух, вода, почва, и т.н.  Сценариите за жизнения цикъл разглеждат периода на експлоатация и вариантите за рециклиране. ЕПД е документ, който съдържа обективни данни изготвени по стандартизирана методика с независима верификация, в нашия случай от Германския институт Bauen und Umwelt (Строителство и околна среда). Публикувани са на сайта на института и са основа за оценка на сгради според системите за зелено сертифициране, като LEED, BREEAM, DGNB и др.

Екологичните продуктови декларации, които вече имаме за преобладаващата част от продуктите на Кнауф България, са важен инструмент за измерване и подобряване на екологичното въздействие. 

Планирате ли някакви действия за подобряване на вашите продукти по отношение на устойчивостта?

Устойчивостта е основна тема за нашата компания. Ние винаги сме се стремили да използваме ресурсите по най-ефективния начин, но за да сме сигурни в нашия принос в дългосрочен план, сме определили следните цели на глобално ниво:

  • Нетни нулеви емисии на CO2 до 2045 г.;
  • 2% по-малко потребление на вода годишно;
  • нулеви отпадъци за депониране;

Забележително е, че последната цел вече е постигната от Кнауф България. Благодарение на нашата отдаденост и упорит труд, ние вече рециклираме  всички отпадъци и несъответстващи продукти. По природа гипсът е устойчив материал и може да се рециклира неограничено.

Нашите цели са сериозно предизвикателство и ние инвестираме значителни усилия в проекти, насочени към намаляване на енергопотреблението, преминаване към зелена енергия, откриване на по-интелигентни приложения  на продуктите, удължаване на живота на продуктите и техните компоненти и насърчаване на рециклирането. Иновациите са ключът към успеха.

Кнауф България също активно подпомага общностите, в населените места, където оперира. Бихте ли споделили повече за вашите проекти с училища във Видин, включително стажантски програми и семинари за разделяне на отпадъците и как тези инициативи допринасят за професионалната ориентация и развитието на екологично съзнание?

Кнауф България активно подкрепя академични и образователни проекти за насърчаване на творческия дух на следващите поколения. Стартирахме проект „За зелено бъдеще на нашата планета” съвместно с училища във Видин, който се развива в няколко направления:

Ние представяме пред учениците производството на завода за гипсфазерни плоскости и ролята на продуктите му в строителството. Каним да посетят завода, да придобият представа за процесите в стажантски програми и да добият представа за своята бъдеща кариера. Заедно събираме отпадъчна хартия – компонент, използван в производство на гипсфазерните плоскости. Това показва, как употребяван продукт може да бъде използван отново, демонстрирайки на учениците значението на разделното събиране на отпадъци и рециклирането.Кнауф България подкрепя и различни местни проекти за младежите от Видин, като соларна пейка за зареждане на електроннни устройства, кът за топли напитки в училищата и летен музикален фестивал. 

Източник: https://seenext.org/