Изберете страница

Комфортно и здравословно!

Около 90 % от нашия живот протича във вътрешни пространства – жилища, офиси, заводи и други сгради. Качествата на въздуха в тези помещения влияе съществено върху комфорта на обитаването им от една страна, и от друга – върху нашето здраве.

Качеството на въздуха зависи от различни фактори, които могат да бъдат систематизирани в три основни групи: физични (температура, йони, съдържание на фин прах), биологични (бактерии, вируси) и химични (съдържание на CO2, на органични разтворители и др.).

Вложените в сградата строителни материали и продукти са с определящо въздействие върху вътрешния климат. В миналото отделяните от тях замърсители на вътрешния въздух са могли относително бързо да бъдат премахнати чрез естественото проветрение поради „неплътния” начин на строителство. При днешното „плътно” строителство това е невъзможно и затова използваните строителни материали трябва да отделят минимални количества вредни вещества. Освен това тези материали трябва да бъдат достатъчно паропропускливи и да осигуряват отвеждането на значителна част от влагата от вътрешния въздух навън.

Ето защо, за да реализираме целта – освен комфортно, да живеем и по-здравословно – трябва да използваме строителни материали бедни на емисии (замърсители). Влаганите продукти трябва да са изпитани и за тях да е гарантирано, че не съдържат вредни вещества.

Строителните смеси Клима на варова основа от Баумит предлагат подобни предимства:

В процеса на карбонизация свързват вредния въглероден диоксид в неразтворимо съединение;

Регулират влажността чрез своята дифузна способност;

Увеличават устойчивостта на повърхността чрез алкалните си свойства и са безвредни от строително-биологична гледна точка.

Продуктът Баумит КлимаУайт е олекотена, естествено бяла мазилка на варова основа, създадена със специфична зърнометрична крива, която оптимизира порьозността. Така, освен че притежава отлична паропропускливост, микропорестата структура на мазилката гарантира бързото абсорбиране на значителни количества влага от въздуха, задържането й и освобождаването й обратно към помещенията, когато влажността на околния въздух в тези помещения намалее. Така пиковете на колебания на въздушната влага в интериора се притъпяват значително и влажността се поддържа в оптимални граници. Колкото по-дебел е слоят мазилка Баумит КлимаУайт, толкова по-голям е ефектът върху вътрешния климат.

Баумит КлимаУайт не съдържа вредни вещества и летливи органични съединения. Мазилката притежава  антибактериално и антисептично действие. Тя е безвредна и предпазваща от мухъл.  При правилен подбор на крайното покритие – вътрешна дисперсна боя, се получава отличен комфорт на обитаване и едновременно с това отлична защита на здравето на хората.

Мазилката Баумит КлимаУайт притежава относително фина зърнометрия (0,6 мм), което дава възможност за постигане на равна и гладка повърхност по вътрешните стени на помещения. Тя може да се полага върху произволна минерална основа: бетон, керамични тухли, газобетон и др. При полагането върху гладки основи (например бетон) се изисква нанасянето на предварителен циментов шприц (например Баумит Шприц 4), който съхне поне 3 дни. Когато повърхностите са много гладки, вместо шприц се препоръчва използването на шпакловъчна смес Баумит ПроКонтакт на хоризонтален гребен (10 мм), която трябва да съхне минимум 24 часа. Мазилката Баумит КлимаУайт може да се полага машинно и ръчно. Нанася се на слой от ок. 10 мм до 25 мм, а при тавани – на минимум 8 мм. При необходимост от запълване на по-големи дебелини, мазилката се нанася на повече слоеве.

Баумит КлимаУайт може да се положи като еднослойна – в този случай се изпердашва с гъбена пердашка до получаване на желаната визия. Когато играе ролята на хастарна мазилка, върху нея са подходящи за нанасяне всички други продукти от серията Баумит КЛИМА: варовата шпакловка Баумит КлимаФино или пастообразният й аналог Баумит КлимаФиниш, вътрешната декоративна структурна варова мазилка Баумит КлимаДекор или силикатната боя за вътрешно приложение Баумит КлимаКолор. Тези продукти са изпитани да работят съвместно и да осигурят перфектната паропропускливост и регулиране на влагата. Баумит КлимаУайт е подходяща и за мокри помещения, като отново допринася за значителното буфериране на влажността на въздуха в тях. Когато за крайно покритие са предвидени керамични плочки, повърхността на мазилката се завършва по-груба, без да се пердаши.

Всички предимства на мазилката Баумит КлимаУайт са тествани и доказани от независими експерти в изследователския парк Вива на Баумит във Вопфинг, Австрия.

Източник: БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД