Изберете страница
КВАЛИФИЦИРАНИТЕ КАДРИ В СТРОИТЕЛСТВО СА СЪС СИГУРНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ДОБРИ ЗАПЛАТИ

Камарата на строителите в България подкрепя Гимназията по техника и строителство „М. В. Ломоносов“ и засилва сътрудничеството с нея

Едно общество винаги има нужда от строителство и ремонт на сгради и инфраструктура. В последните години се наблюдава оптимистично възстановяване на строителния сектор и поемане на плавен ръст на растеж. Поради това Камарата на строителите в България категорично подкрепя Гимназията по техника и строителство „М. В. Ломоносов“ в Добрич, посочват от браншовата организация.

Оттам подчертават, че сериозна пречка за мащабния ръст в бранша е липсата на квалифицирани и опитни кадри за управлението и изпълнението на строителните проекти, както и проектите в областта на инфраструктурата.
Опасенията на членовете на Камарата на строителите в България, са, че заради сериозен дефицит от квалифицирани и неквалифицирани кадри има опасност от забавяне на европроекти и национални програми, застрашено е и качеството на изпълнението им.

Тенденциите в национален мащаб не са изключение и за Добрич.

В областта са регистрирани 102 строителни фирми с около 1800 работници. Предстои реализация на сериозни строителни обекти и недостигът на квалифицирани кадри става все по голям, посочват от Камарата.

Въпреки дефицитът на кадри в строителството, през последните години се наблюдава отлив на ученици от професионално обучение в строителни специалности, което доведе и до закриване на Професионалната гимназия по строителство и архитектура в нашия град.

Все пак една от най-старите професионални гимназии в града ни – Професионална гимназия по механотехника и електротехника „М. В. Ломоносов“ стана приемник на обучението по строителни специалности, а в последната година се приеха и нови стратегии и закони в областта на професионалното образование и обучение, което поражда оптимизъм. Приемникът е гимназия с традиции в професионалното обучение и педагогическата колегия полага усилия за съхраняване на опита на Професионална гимназия по строителство и архитектура „Пеньо Пенев“.

МОН одобри и промяна в наименованието на училището, което от новата учебна година ще се нарича Гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“. Но, това е само началото на движението в правилна посока, защото за нас е важно да се възстанови и престижа на професионалното обучение в строителните специалности, посочват от Камарата на строителите в България.

През 2017 година в гимназията се дипломираха ученици, които бяха приети за обучение през 2015 година. Всички положиха успешно държавния зрелостен изпит, както и изпитите за професионална квалификация по теория и практика на професията. Двама ученици от специалността през април проведоха триседмичен стаж във фирма в областта на строителството в Лондон по програма «Еразъм +».

Приоритетно за Камарата, като изразител на интересите на строителите е създаването на условия за подобряване на обществения статус и издигане авторитета на професията строител и засилване на сътрудничеството с Гимназията по техника и строителство „М. В. Ломоносов“.

Обучените и квалифицирани кадри в строителния бранш са желани, добре приети и високо заплатени във всяка строителна фирма, подчертават от браншовата организация. НДТ

Източник: http://www.ndt1.com