Изберете страница
Камарата на архитектите иска изцяло нов строителен закон

Камарата на архитектите в България (КАБ) предлага да бъде изготвен изцяло нов Закон за устройство на територията (ЗУТ), който да облекчи бюрократичните процедури в строителството.

Основните проблеми

Основният проблем със сегашният закон е, че той е конструиран по философията на съветското, а не на европейското законодателство и е твърде бюрократичен. ЗУТ подлага инвестиционния процес на безкрайна серия от одобрителни процедури и прави “българските архитекти дълбоко несвободни”, твърдят от КАБ. Основният строителен закон е изменян 76 пъти за 16 години и възможностите за подобрението му са вече изчерпани, смятат още от професионалната организация.

Основните проблеми в сегашния ЗУТ са свръхбюрокрацията, принципът на “мълчаливия отказ”, противоречивите правила и размитите отговорности. Проблем е и “разрешителният характер” – всичко, което не е изрично разрешено от закона, е забранено, обясняват от организацията. Според камарата на мястото на ЗУТ трябва да се появят две нови норми – Закон за устройственото планиране и Закон за инвестиционното проектиране в строителството.

Предложенията

КАБ фокусира предложенията си в облекчаването на режимите и сроковете за издаване на разрешително за строеж. Към момента българската администрацията изисква 178 различни документа в три екземпляра за всеки строеж. За подобна процедура в Германия се изискват 19 документа, посочват от КАБ. Професионалната организация предлага философията на основния строителен закон да бъде изцяло прекроена. “В момента процедурата за получаване на разрешение за строеж е една и съща както за малка къща, така и за летище”, обясняват от там. Предложеното решение е т.нар. пропорционалност в тежестта на процедурата – броят на изискваните документи и процедури да бъде съобразен с големината и предназначението на сградата, броя обитатели и риска, който тя носи.

Разрешителните за строеж трябва да бъдат издавани по електронен път, за да се повиши ефикасността на работата, предлагат още от КАБ. “За да не натоварва държавата, Камарата на архитектите дори е готова да разработи такава система за България по примера на Нотариалната камара – необходимо е само това да бъде законодателно предвидено”, казват от Камарата.

Законът за устройство на територията мина през пореден цикъл на промени и допълнения в края на миналата година. Основната цел тогава беше административна – нормата да се синхронизира с европейското законодателство, а не толкова функционална – ЗУТ да бъде променен така, че да облекчи бюрокрацията. Тогава КАБ участва в работна група за промените и беше частично удовлетворена от тях.

Източник: http://www.capital.bg