Изберете страница
Плановете за възстановяване и устойчивост са ключът към осигуряването на достъпна енергия на фона на кризата с високите цени.

С покачването на цените на енергията държавите-членки на ЕС и Европейската комисия действат заедно. Европейската комисия публикува документ с ясно послание: незабавно трябва да се преодолее ценовия натиск като същевременно се фокусираме върху Зелената сделка на ЕС като трайно решение. Ускоряването на енергийното обновяване на сгради е ключов елемент от предложението, но засега получава по-малко политическо внимание.

Близо 40 милиарда евро ще бъдат инвестирани в енергийно обновяване на сгради през следващите пет години, според националните планове за възстановяване и устойчивост. Това финансиране ще даде тласък на устойчиво изпълнение на обновяването на сгради, което е в полза на европейските граждани и предприятия.

Защо инвестицията в енергийно обновяване е очевиден избор?

Енергийно ефективните сгради имат по-ниска консумация на енергия и позволяват на домакинствата да намалят сметките за енергия. Проучване в Обединеното кралство установи, че в лицето на нарастващите цени на газа домакинствата биха могли да спестят €605 на година чрез подобряване на енергийната ефективност на домовете. Покачването на цените също засяга несъразмерно домакинствата с ниски до средни доходи, които вече харчат по-голям дял от разполагаемия си доход за енергия.

Съществуват значителни различия в показателите на сградния фонд в ЕС. В Италия 88% от жилищния фонд от сгради е с оценка енергиен клас „D“ или по-ниска, като тези в сградите с най-лоши енергийни характеристики консумират повече от два пъти по-голямо количество енергия на кв.м. от живеещите в имоти с клас „C“. Във Франция повече домакинства с ниски доходи живеят в енергоемки сгради (клас „F“ и „G“) в сравнение с групите с по-високи доходи. На национално ниво този дял достига върхове от 30% в България и 26% в Литва. Въпреки това средният процент на обновяване в ЕС остава под 1%, от които само 0,2% са дълбоки обновявания (повече от 60% намаление на потреблението на енергия).

С какво могат да помогнат националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Общо 85-90 милиарда евро вече се инвестират в енергийна ефективност на сгради всяка година в ЕС. Очакваната допълнителна инвестиция, необходима за постигане на нови климатични цели, е 275 милиарда евро годишно до 2030 г., като обхваща както енергийна ефективност в сградите, така и декарбонизация на топлинните източници  . В този контекст 9% годишно увеличение на финансирането от може да извърви дълъг път, особено за незабавно финансиране на значителни проекти за спестяване на енергия.

С 23 милиарда евро (58%), разпределени за програми в жилищния сектор, повечето държави вече имат начин да отговорят на покачването на цените на енергията, ако бързо активират програмите за ЕЕ обновяване. По отношение на обновяването в дългосрочен план , НПВУ трябва да привлекат допълнителни частни инвестиции и да създадат правилната благоприятна рамка за увеличаване на темпа на обновяване, включително техническа помощ, инвестиции в умения и устойчиви вериги за доставки, в иновации и създаване на пътни карти за дълбоко енергийно обновяване. Всички тези аспекти изискват допълнително внимание от страна на държавите-членки.

Какво още е необходимо?

Навременните действия за увеличаване на темпа на обновяването на сградите са печеливша операция, която се справя както с текущите скокове на цените, така и с дългосрочните приоритети на Зелената сделка. Осезаемият напредък може да се постигне чрез политическа подкрепа: ревизиите на Директивата за енергийната ефективност (EED), Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD) и Директивата за възобновяемата енергия (RED) предлагат възможности за насърчаване на амбицията и изпълнението на програмите за ЕЕ обновяване на сградния фонд в страните – членки.

Прилагането на мерките в цялостния им пакет  е от решаващо значение за изпълнението на обновяването, като отделните елементи играят централна роля, като въвеждането на задължителни минимални стандарти за енергийна ефективност (MEPS) съгласно EPBD.

Енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Европа е от изключителна важност за прехода към нисковъглеродни емисии, тяхната трансформация ще реализира стратегически ползи: от подобряване на здравето и качеството на въздуха до по-добра жизнена среда, по-ниски сметки за енергия и създаване на работни места.

 

Източник: Renovate Europe Campaign