Изберете страница

Нахлуването на Владимир Путин в Украйна накара ЕС да започне сериозно да се отнася към енергийната си политика и да намали зависимостта си от Русия. За да се случи това, обновяването на сгради трябва да бъде приоритет в плана за действие на ЕС – REPowerEU, казва Ейдриан Джойс, директор на кампанията Renovate Europe.

Четиридесет процента от енергийното търсене на ЕС идва от сградния сектор, който произвежда около 36% от емисиите на парникови газове.

Тези статистически данни вече бяха важни преди нахлуването на Русия – сега те са шокиращи.

Те са още по-шокиращи, като се има предвид, че наличните технологии могат да постигнат до 80% икономия на енергия в сградния фонд в ЕС.

Стратегията REPowerEU за откъсване от руските изкопаеми горива трябва значително да намали потреблението на енергия в сградите. Подобно разточителство на нашите ограничени енергийни ресурси вече не е приемливо в новия геополитически контекст.

И така, откъде може да започне стратегията REPowerEU за сградите? Кои лостове трябва да се задействат на ниво ЕС, за да се започнат по-нататъшни и по-бързи действия за енергийно обновяване на място?

Финансиране за възстановяване

Финансирането не е непреодолим проблем за енергийното обновяване. Съществуващият фонд за възстановяване от COVID 19 на стойност 800 милиарда евро вече работи и правителствата на държавите-членки на ЕС вече изтеглят първите си траншове от безвъзмездни средства и заеми. Държавите-членки трябва да бъдат насърчавани да изразходват повече от средствата си за ефективни програми за обновяване, предвид новата геополитическа ситуация.

Анализът в проучването Renovate2Recover разкрива, че правителствата подкрепят проекти, които осигуряват само 30% спестяване на енергия, (минималното изискуемо ниво), за финансиране, като малко от тях въвеждат каквито и да било стимули, които биха насърчили повече и по-дълбоки проекти за енергийно обновяване.

Това не е достатъчно. Трябва сериозно да се обмисли по-доброто съобразяване на инвестициите на средства за възстановяване с новия геополитически контекст.

Многогодишна финансова рамка (МФР/MFF)

В допълнение към финансирането за възстановяване, над 1 трилион евро е потенциално заложен за енергийни обновявания до 2027 г. в МФР. По-голямата част от споразуменията за партньорство и оперативните програми по МФР все още не са съгласувани.

Времето е подходящо за насърчаване, улесняване и подпомагане на държавите-членки в бързите инвестиции за повишаване на уменията на работната сила, която би изпълнявала проектите по енергийно ефективно обновяване.

Държавите-членки винаги оставят неизползвани средства от МФР поради липса на допустими проекти, или просто поради неадекватна администрация. Включването на Механизъм за спестяване на енергия като нов рационализиран начин за достъп до тези средства в плана за действие REPowerEU ще осигури допълнителна координираща помощ, необходима за отключване на потенциала на кохезионното финансиране в направление на енергийните обновявания.

Настоящият фокус на вниманието върху сметките за енергия на гражданите предоставя идеалната възможност да се направи стъпката, необходима в процедурите за разпределяне на МФР, за да се насочи финансирането по-добре, да се подобри качественото и смислено усвояване и да се увеличи максимално въздействието там, където е най-необходимо, в съответствие с изискванията на климатичните цели на ЕС и новите геополитически реалности.

Техническа поддръжка

Особено внимание трябва да се обърне на експертната подкрепа (техническа помощ), за да се гарантира, че средствата ще се инвестират по възможно най-ефективния начин.

Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ (DG REFORM) помага на страните от ЕС да осъществяват реформи в подкрепа на създаването на работни места и устойчив растеж. Европейската комисия вече предлага техническа помощ на държавите-членки, които подават заявления за нея. И все пак това е твърде често недооценена услуга, която трябва да бъде използвана по-ефективно.

Плановете за обновяването на сградния фонд са успешни или неуспешни в зависимост от административната настройка, финансовата подкрепа и достъпа до експертна помощ. Правилното им използване е печелившата формула, задействаща повече енергийни обновявания и отключваща ползите, които идват с тях.

Създаването на специална система за подкрепа, само за обновяване на сградния фонд, трябва да бъде приоритет и правителствата трябва да са напълно наясно с тази необходимост. Това ще означава повече финансиране в наистина ефективни проекти.

Допълнителни инструменти за финансиране

Предвиждат се и други елементи в инструментариума на ЕС, които също ще помогнат за актуализирането на съществуващите правила и ще ги направят подходящи за изпълнение на поетите ангажименти в областта на климата и във връзка с новите геополитически реалности.

Това трябва да включва преференциално третиране при актуализирането на фискалните правила на ЕС – което трябва да се случи по-късно тази година – със „златно изключение“, което ще насърчи държавите-членки да разпределят публично финансиране към проекти за енергийно обновяване.

Действието на всички налични механизми за задействане на по-дълбоко енергийно обновяване от частния сектор също е от ключово значение. Промените в правилата за устойчиви инвестиции на ЕС – таксономията (докладът, който има за цел да ръководи зелените инвестиции през следващите години) – трябва да бъдат направени, за да се гарантира, че обновяванията ще достигнат 60% спестяване на енергия, а не 30% (минимумът, който в момента се прилага), за да отговарят на условията за зелен етикет.

Включването на стандарти за ипотечен портфейл в преработката на Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD) също би могло да направи реална разлика в привеждането на ипотечните кредити в съответствие с целите на вълната на обновяване на ЕС и новата геополитическа реалност.

Има политически и обществен апетит да се направи  много повече, за да се помогне на околната среда и да се прекъсне властта на руската държава над ЕС. И двете могат да бъдат постигнати чрез засилване на правилните политики, но това трябва да се направи сега.

Лидерите на общественото мнение и политиците често настояват, че нито един проблем няма магическо решение, но в този случай инвестициите във веригата за доставки за енергийно ефективно обновяване е изключението, което доказва правилото.

 

Източник: Renovate Europe Campaign