Изберете страница
ТОЧНА И ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРОДУКТИТЕ ЗА „ЗЕЛЕНО“ СТРОИТЕЛСТВО ОТ KNAUF INSULATION

През последните години устойчивото строителство придобива все по-голяма популярност. Това е добра новина по отношение на иновациите в сектора, за хората живеещи в „зелени“ сгради и за околната среда. С развитието на устойчивото строителство и сертифицирането на сградите става все по-важно намирането на детайлна информация за въздействието на влаганите материали върху околната среда. Knauf Insulation поддържа библиотека с всички необходими документи и сертификати за предлаганите от компанията продукти.

ТОЧНА И ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРОДУКТИТЕ ЗА „ЗЕЛЕНО“ СТРОИТЕЛСТВО ОТ KNAUF INSULATION

Продукти Knauf Insulation в „зеленото“ строителство

Информация за това какво е въздействието на продуктите на Knauf Insulation върху околната среда и за начините, по които те могат да донесат точки в Системите за оценяване на „зелени“ сгради (Green Building Rating Schemes – GBRS) може да бъде намерена бързо и лесно на сайта на Knauf Insulation и Knauf Insulation Bulgaria.

ТОЧНА И ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРОДУКТИТЕ ЗА „ЗЕЛЕНО“ СТРОИТЕЛСТВО ОТ KNAUF INSULATION

За специалистите, които имат интерес към следните системите за екологична оценка:

…както и към Оценката на жизнения цикъл (LCA) и Декларацията EPD (Декларация за въздействие на продукта върху околната среда), компанията предлага техническа помощ от обучени оценители по GBRS и постоянно информира за новостите и тенденциите в устойчивото строителство.

ТОЧНА И ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРОДУКТИТЕ ЗА „ЗЕЛЕНО“ СТРОИТЕЛСТВО ОТ KNAUF INSULATION

Защо са важни EPDs (Декларациите за въздействие на продуктите върху околната среда)?

EPD е най-добрият начин да се оцени въздействието на продукт върху околната среда, тъй като се проучва всяка фаза от неговия жизнен цикъл до най-дребните детайли.

Затова EPD декларациите са налични за почти всички продукти от стъклена и каменна минерална вата на Knauf Insulaiton. Също така компанията предлага EPD за цялостна система за предлаганата от нея система за екстензивен зелен покрив – Urbanscape system.

EPD декларациите на Knauf Insulation могат да бъдат доставени за кратко време. За професионалисти, които търсят основна информация за въздействието на продуктите върху околната среда, но без подробности от EPD, със заявка могат да бъдат предоставени Environmental Factsheets (информационни листове) за екологично въздействие. Компанията предлага и лесен онлайн инструмент за оценка на експлоатационните качества на система Urbanscape.

ТОЧНА И ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРОДУКТИТЕ ЗА „ЗЕЛЕНО“ СТРОИТЕЛСТВО ОТ KNAUF INSULATION

Как продуктите получават точки в GBRS системите?

В лесно достъпни информационни листове, които можете да изтеглите от тук е направен подробен анализ на точките, които се получават в LEED, DGNB и BREEAM системите, за стъклената и каменна минерална вата и Urbanscape решенията на Knauf Insulation.

Всеки документ ясно показва как продуктите на компанията допринасят за получаване на точки в отделните системи за сертифициране, като се започне от енергийната ефективност, премине се през въздействието на материалите като рециклирано съдържание и оценка на жизнения цикъл с помощта на EPD и се стигне до здравословния аспект и до комфорта, към който спада качеството на въздуха в помещенията. С въвеждането на всеки нов продукт, на сайта бива добавен и съответният за него GBRS информационен лист.

Ако е необходима по-подробна експертиза за даден проект?

Членовете на Sustainability team на Knauf Insulation са обучени по BREEAM системата за ново строителство, по няколко национални разновидности и по BREEAM International 2016, който е максимално фокусиран върху качеството на въздуха и EPD декларациите. Също така компанията има LEED и LEED v4 – „зелени“ сътрудници в САЩ и Европа, както и HWE и DGNB специалисти. Това означава, че могат да бъдат изготвени конкретни решения, за да бъдат покрити критериите на индивидуални проекти и специфични GBRS системи.

ТОЧНА И ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРОДУКТИТЕ ЗА „ЗЕЛЕНО“ СТРОИТЕЛСТВО ОТ KNAUF INSULATION

Как ще въздействат и влияят бъдещите тенденции в устойчивото строителство?

Годишният доклад за устойчивост на компанията Insulation Matters, блогът и информациите в социалните мрежи (Twitter i LinkedIn) предоставят не само корпоративни данни за въздействието върху околната среда, но и информация за участието в оформянето на бъдещите стандарти и наредби за „зеленото“ строителство чрез работата с GBRS системите, Европейската комисия, Европейската регионална мрежа към Съвета за устойчиво строителство и организации като Европейската асоциация на производителите на изолация (Eurima).

Един смел поглед в бъдещето прави днешните планове значително по-леки…

Източник: „Кнауф Инсулейшън“