Изберете страница

EE & ВЕ и Smart Cities е една от утвърдените изяви в Югоизточна Европа и единствената у нас във формат ”изложение – конференция” за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентните градове (сгради, транспорт, градска среда). Тя ще се проведе от 16-ти до 18-ти април 2019, в София. 

До 1-ви декември фирмите, работещи в областта на енергийно ефективното строителство (сгради с ниско потребление на енергия, ИТ за енергийна ефективност в градите, топло и звукоизолационни материали), ВЕИ, интелигентните решения за градовете, могат да се възползват от последната отстъпка за участие и безплатни промоционални опции, запазвайки добро място в изложбената зала. 

Защо да участвате?      

 • Ще създадете ползотворни контакти и ще обмените опит.
 • Организаторът Виа Експо предоставя ефективни възможности за промоция на изложителите. 
 • Бизнесът, индустрията, общините и крайните клиенти стават все по-информирани за ползите от инвестиция в иновативни технологии, за да постигнат по-висока ресурсна ефективност и намаляване на разходите. ЕЕ & ВЕ и Smart Cities е добра възможност да представите директно вашите продукти пред потенциални партньори и клиенти. 
 • Нова секция на сайта ”Изложители търсят дистрибутори /сътрудници ” ще съдейства за намиране на бизнес партньори и персонал в региона. 

За първи път специализирани зони:

 • Start-up зона – Фирми, представящи своите бизнес идеи за подобряване живота в градовете
 • Индустриални зони – Участниците ще покажат какви са реалните възможностите за инвестиции и започване на бизнес в България
 • Зона Финансиране – Всеки бизнес се нуждае от средства за разрастване и развитие. Тук ще се включат банки, финансови институции и Европейски програми.

В аванс – какви решения ще бъдат представени на изложението:

 • Нискоенергийни и пасивни къщи
 • Камини и котли на пелети; Термопомпени системи; Решения за отопление, вентилация и климатизация; Рекуперативни топлообменници 
 • Инсталации за пелетиране на дървесина
 • Системи за съхранение на енергия; Газови турбини; Биогаз инсталации
 • Слънчеви панели и инвертори
 • Интернет на нещата, интелигентни системи в областта на транспорта, енергетиката и публичната администрация; Безжични мрежови системи и ИКТ за осветление, мониторинг на трафика и паркинг услуги, електронно здравеопазване; Уеб базирани системи за управление на данни; Интелигентни измервателни уреди; Индустриална и домашна автоматизация; Хардуерни и софтуерни продукти; Телеметрични системи за безжичен контрол и мониторинг на отдалечени инсталации; Внедряване на системи за енергиен мениджмънт и др. 

 Сред участниците са:

Amandus Kahl, Herz, Omnia Contractors (партньор на Ochsner), Kawasaki, Балканика Енерджи, Проксимус Инженеринг (партньор на Hitachi и Hisense), Belfrie (партньор на Ennox Biogas Technology и Hexa-Cover ApS), Куоре Терм (официален вносител на продуктите на Ravelli), Куатроджи, Макс 4ЕМ, Атреа България, Green Embedded Systems, Comicon, Intracom, Innova, Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи, VAiOS и др. 

Теми в конференциите:

 • Енергийно ефективни технологии и финансиране • Биоенергия • Съхранение на енергия • Интелигентно административно управление • Интелигентни решения за сгради, транспорт и мобилност, градска среда

Ако искате да бъдете част от изявата – регистрирайте се тук 

Брошура     Статистика 

За повече информация – www.viaexpo.com

 

Източник: Виа Експо