Изберете страница

Интегрираните маркетинг комуникации – ефективно решение за отлични резултати на търговската Ви марка

В резултат на финансова нестабилност в много сектори бюджетите за маркетинг се намаляват и все по-рядко се провеждат цялостни кампании, като в много от случаите се залага само на онлайн реклама. Наистина ли този подход е ефективен и от какво Ви лишава той?

Съчетанието на различни традиционни и нови маркетинг механизми прави възможно едновременното постигане на разнородни цели. Добре изградената интегрирана кампания действа като комплекс от синергично свързани дейности, които дават високи резултати при увеличаване на продажбите Ви в краткосрочен план и повишаване на стойността на търговската Ви марка в дългосрочен план. Важно е да се отбележи, че за успеха на интегрираната кампания е необходимо пълно съответствие и целенасочено, творческо допълване на посланията на търговската Ви марка в различните комуникационни кана

Eто как влияят някои от основните маркетинг механизми:
Участие в изложения
Участието в изложения се приема от някои маркетинг специалисти като остарял и нискоефективен маркетинг инструмент, но характерните особености на изложенията като директен достъп до професионално селектирана таргет аудитория, личен контакт и възможност за мащабно и добре забележимо представяне на продуктите Ви и корпоративната Ви идентичност са комбинация от преимущества, която рядко се наблюдава при други форми на маркетинг. За по-голям успех на участието Ви в изложения е препоръчително да интегрирате и нови медии като например публикуване на актуална информация, организиране на дискусии и дори игри в уеб сайта Ви и профилите в социалните мрежи.

Корпоративни събития
Корпоративните събития Ви позволяват да презентирате бизнеса си пред целевите си групи, както и да демонстрирате функциите на продуктите си в атрактивна среда. Корпоративните събития са ключов елемент при изграждането на стабилни взаимоотношения с всички релевантни за бизнеса Ви групи – служители, дистрибутори, партньорски организации, медии и др. Както при изложенията, от голямо значение е съчетаването на нови медии с традиционния маркетингов канал на корпоративните събития, като в много от случаите се извършва и цялостна миграция на корпоративните събития в онлайн пространството, пример за което е провеждането на маркетинг уебинари.

Директен маркетинг
Директният маркетинг се основава на контакт с потребителите без посредничество и е водещ механизъм за изграждане на доверие. В контекста на нарастващото влияние на дигиталните комуникации към традиционните брошури, каталози и листовки се добавя и E-mail маркетинга и разпространението на информационни бюлетини. Все по-често се говори, че дигиталните инструменти за директен маркетинг могат напълно да заменят традиционните, но въпреки това професионално изработените брошури създават интерес, а и пораждат и емоции у лоялните поддръжници на бранда Ви. Ето защо подходящото комбиниране на печатните и дигиталните инструменти за директен маркетинг е ключът към постигане на ангажираност на целевите Ви групи.

ПР активности
Връзките с обществеността са основен инструмент за създаване на трайни контакти с медии, лидери на обществено мнение и браншови организации. Днес традиционните ПР подходи като медийни публикации и интервюта се допълват от различните механизми на онлайн разпространение на информация чрез собствени канали – корпоративни уебсайтове и профили в социалните мрежи. Връзките с обществеността не са изолирана активност, а се вплитат в останалите маркетинг дейности като участие в изложения, провеждане на активности за директен маркетинг и др.

Реклама
Рекламата се разглежда като механизъм за атрактивно предлагане на продуктите Ви, като основната й цел е увеличаване на продажбите. Много бизнеси предпочитат онлайн рекламата като икономически по-изгодна, но тя трудно може да замени запомнящата се визия, внушителното звучене и мащабния обхват на радио и телевизионната реклама. В тази връзка е желателно комбинирането на традиционната и интернет рекламата. В допълнение на това, за по-голяма ефективност рекламата се съчетава и с други маркетинг дейности като провеждане на корпоративни събития, участие в изложения и ПР активности. Така рекламата функционира не сама като катализатор на продажбите на продуктите Ви, но и спомага изграждането на стабилни взаимоотношения с целевите Ви групи.

Анализът на различните маркетинг механизми показва, че комбинирането им и съчетаването на традиционни и нови медии дава като резултат не само краткосрочно успешно промотиране на предлаганите продукти, но и създаване на трайни, стабилни контакти с целевите Ви групи и увеличаване на стойността на търговската Ви марка. В тази връзка интегрирането на маркетинг комуникациите Ви се утвърждава като успешен подход.