Изберете страница

Проектът е получил европейско финансиране на стойност 700 000 евро.

Учени от Политехническия институт в Бари, Италия успяха да създадат строителни материали от отпадните продукти от земеделската дейност.

Извлечената ценна суровина, може да бъде използвана в строителството, пише „Европулъс“.
Сеното, сламата и листата от маслинови дървета се оказали най-подходящи за извличането на продукт, който може да бъде влаган в производството на материали за строителството. Технологията не е толкова сложна. Продуктите се пресоват при определена температура. След натиска се получават панели, които са здрави и устойчиви и могат да се използват за строителството на домове и сгради. Предимствата на панелите са, че са екологосъобразни и напълно безвредни и притежават топлоизолиращи и звукозаглушаващи качества.

За да се набавят суровините от местните фермери, властите в Италия планират широка информационна и обучителна кампания, за да се организира техническата помощ за доставката на материалите.

Правителството е планирало и да бъде заделен финансов стимул за фермерите, които предоставят ценните суровини.
В рамките на програма за сътрудничетво с Албания и Черна гора, Европейският съюз е отпуснал подкрепа за реализиране на проекта на стойност 700 000 евро.

Италия не е единствената страна, която работи активно в сферата на оползотворяването на земеделските отпадъци и тяхното използване в строителството. Подобна инициатива има и в Нидерландия. Тя започна разработката на технология за производство на изолационни материали от овча вълна. Планира се да бъде приложена в изолацията на жилищни сгради.

През последните години темата за екологично и „зелено“ строителство е на дневен ред, тъй като с бързите темпове, с което се развива сектора, околната среда се замърсява и природните ресурси се изчерпват. Затова все повече световни икономики търсят алтернативни и щадящи методи, за да отговорят на високото търсене на строителни материали.

 

Източник: www.stroiteli-bg