Изберете страница

Когато говорим за тухли, често асоциациите са еднотипни и се свързват с ретро и отживели практики, прекалено прост начин на строителство и може да се каже дори доста мърляв процес. Новата ера в строителството обаче идва именно със системата от бъдещето Porotherm Profi Dryfix Extra.

2Х ПО-БЪРЗО ЗИДАНЕ

ПЕСТЕНЕ НА РЕСУРСИ

УДЪЛЖЕН СТРОИТЕЛЕН СЕЗОН

При нея зидарският разтвор отпада като метод на слепване и се замества от специално разработено полиуретаново лепило Dryfix Extra, което в комбинация с перфектно калибрираните тухли Porotherm Profi, осигурява множество предимства, които ще променят представите ни за начина на изграждане на зидани стени.

Полиуретаново лепило Dryfix Extra – нова ера в зидането
 • Дълготрайно
 • Температурна устойчивост на разтвора от -40°С до +100°С
 • Изпитано на якост на срязване
 • Изпитано на якост на натиск
 • Пожароустойчиво
 • Безопасно за здравето
Удължен строителен сезон с Porotherm Profi

Системата Porotherm Profi Dryfix Extra слага началото на нова ера в зидането. Революцонно в технологията е липсата на необходимост от използването на вода. Това променя значително процеса на зидане и отваря допълнителни възможности за удължаване на сезона за строителни дейности.

Полиуретановото лепило Dryfix Extra позволява работа при температурен диапазон от -5°C до +35°C

 • Възможността за работа при отрицателни температури удължава строителния сезон с близо 2 месеца
 • Кратки прекъсвания на строителната дейност са възможни през годината само при наличието на екстремно-ниски температури (под -5°С)
По-икономично зидане с Porotherm Profi

Системното решение включва всички необходими компоненти за изпълнението на зидарията – керамични блокове и полиуретаново лепило.

При работа със системата Porotherm Profi се намалява първоначалната инвестиция на проекта:

 • Отпадат допълнителните строителни спомагателни дейности (подготовка и постоянно следене на състоянието и количеството на разтвор, хоризонтален и вертикален транспорт на разтвор) – елиминира се разхода за транспорт на зидарския разтвор
 • Отпада разходът за извозване на строителен отпадък
 • Минимизирани разходи за вода, ток и механизация
 • Не се налага отчитане в плановете за ПУСО (План за Управление на Строителните Отпадъци)
Два пъти по-бърза скорост на зидане с Porotherm Profi
 • Липса на допълнителни строителни спомагателни дейности (подготовка и постоянно следене на състоянието и количеството на разтвор, хоризонтален и вертикален транспорт на разтвор)​
 • Удобството при работа с лепилото – процесът може да бъде прекъснат и възобновен по всяко едно време без да има фира от материал (в случая зидарски разтвор)​
 • Липса на необходимост от осигуряване на течаща вода и ел. захранване за разбъркване на разтвора​
 • Два пъти по-бързо изпълнение в сравнение със стандартния метод на зидане
Системата Porotherm Profi Dryfix Extra има предимство със своите:
 • Равна повърхност без нивелиране
 • Бързо достигане на необходимата якост
 • Зидане без мокри процеси
 • Зидове с чиста повърхност
 • Малък набор от инструменти
 • Липса на мокри процеси
 • Липса на обектови фири
 • Удължен строителен сезон

 

 

Източник: ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД