Изберете страница

На 17 и 18 април 2024 година, Виена беше домакин на едно от най-важните събития в областта на зелените технологии и устойчивото строителство – GreenTech Days Meet Future of Building 2024. По покана и с любезното съдействие на Advanatage Austria in Bulgaria, формът събра фирми и експерти от над 80 националности, които обсъждаха актуални теми, проекти и продукти, свързани с бъдещето на строителството и опазването на околната среда.

Събитието предостави възможност за обмен на опит и практики между участниците от различни страни, като насърчи иновациите и технологичното развитие в сферата на строителството.

Основните теми на форума включваха енергийно-ефективно строителство, нови материали и методи на строителство, управление на околната среда и енергетика. В рамките на втория ден от събитието бяха организирани и полудневни екскурзии, включващи посещения на санирани държавни обекти и инсталации, свързани с околната среда и енергийната ефективност.

С участието на инж. Йордан Николов, България беше представена като активен участник в развитието на зелените технологии и устойчивото строителство в Европа и света.

Източник: БАИС