Изберете страница

Лидерите в сектора на обновяването на сгради DAIKIN, DANFOSS, KNAUF INSULATION,ROCKWOOL, SAINT-GOBAIN, SIGNIFY и VELUX ще представят новата си инициатива по време на конференцията  C4E Forum в Словакия на 23 май 2023 г.

Две трети от 43,6 милиона жилища в еднофамилни и многофамилни къщи в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са на възраст над 30 години (построени преди 1989 г.,според Обсерваторията на сградния фонд на ЕС) и са в голяма степен неефективни. Гражданите и обществата са затруднени от високите сметки за енергия, ниския стандарт на живот, силното замърсяване на въздуха и зависимостта от изкопаеми горива, надхвърляща средните стойности за ЕС.

Очаквайте да научите как компаниите целят да насърчат реновирането и енергийната ефективност в Централна и Източна Европа!

 

Източник: C4E Forum