Изберете страница

Денят на Земята обединява 174 държави в кауза за устойчиво развитие и екологични политики

Денят на Земята обединява 174 държави в кауза за устойчиво развитие и екологични политики

На 22 април всяка година над половин милиард души отбелязват Деня на Земята. Идеята, обединяваща хора от цял свят, е изразена в защита и опазване на общия ни дом – планетата Земя. Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Важна кауза за кампанията е и стремежът към максимална подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

Строителството като дейност с огромни мащаби трайно променя естествения облик на земната повърхност. Именно поради това се създават концепции за строителство, които опазват околната среда – от добива на суровините и производството, до изпълнението и експлоатацията на сградите. Експерти, неправителствени организации, медии, политици и др. апелират към екологосъобразителен растеж, представяйки различни аргументи за ползата и необходимостта на всяка държава по света за това. Множество екологични организации определят „зелената икономика“ като икономика на бъдещето. Ето защо еколозите подкрепят устойчивото строителство и инвестициите в „зелени проекти“.

Една от основните теми, касаещи строителната индустрия по цял свят, е тази за източниците на радиация в производствения ѝ процес. Естествената радиоактивност е природно явление, както слънчевото греене и смяната на сезоните. Тя се дължи на радиоактивните елементи, разпространени в земната кора, във водата, във въздуха и в телата на живите организми. Важно е да се отбележи, че радиацията е изцяло физически процес, който не може да бъде предизвикан с химични реакции. Съвременният човек прекарва средно 80% от времето си в сгради, а 20% пребивава на открито, което означава, че естественото външно облъчване при престоя на човек в сгради е доминиращо спрямо облъчването на открито. Ето защо към избора на строителни материали трябва да се подхожда особено внимателно.

Всеки от нас може да допринесе за развитието на „зелената икономика“ като изгради или закупи своя имот, създаден по изискванията за „зелен проект“. Материал, даващ възможност за постигане на устойчиво строителство, покривайки съвременните изисквания за енергийна ефективност, е автоклавният клетъчен бетон YTONG. YTONG е пример за екологичен продукт на база на оценката на жизнения му цикъл. В Германия Федералната служба за опазване на околната среда е изготвила екобаланс за YTONG (първият такъв баланс за строителен материал). Благодарение на екологичността на продукта, с него могат да се изграждат нискоенергийни и т.н. „пасивни“ сгради.

Друго отличително качество е свойството му да намалява естествения радиационен фон на сградите, правейки го подходящ за изграждане на болници, детски градини, учебни заведения и „зелени“ сгради. Като пример за предимството на YTONG да намалява естествения радиационен фон на сградите служи сравнението между количеството бекерели радий, торий и калий на килограм в клетъчния бетон YTONG, почвите в Софийска област, керамични тухли и бетон.

Пример за предимството на YTONG

Източник: „Ксела България“