Изберете страница
Това е още една иновация в строителството, на която си заслужава да обърнем внимание.

Екип от финландски учени спечели европейска награда за иновации за производството на сглобяем бетонни блокчета с отрицателен въглерод.

Системата им използва CO2 газ, който се минерализира като карбонат по време на процеса на втвърдяване, елиминирайки необходимостта от енергоемък портланд цимент като свързващо вещество.

Разработена от финландския национален изследователски институт VTT, така наречената система Carbonaide спечели първа награда в категорията „очаквано въздействие“ на наградите за иновации на Европейските изследователски и технологични организации през октомври т.г.

Сега VTT планира да комерсиализира разработката си – Carbonaide, за да се опита да получи дял от глобалния пазар на бетонови продукти и елементи на стойност 370 милиарда долара годишно. От изследователския институт са си поставили за цел да имат 100 производствени единици, инсталирани по целия свят до края на това десетилетие и да обвържат 500 мегатона CO2 годишно до 2050 г. Целта им е да получат CO2 от съществуващите платформи за търговия с емисии.

„Методът е съвместим с настоящите производствени процеси на бетон“, обяснява Тапио Вехмас, старши учен във VTT и ръководител на екипа на Carbonaide. „Може да се използва за производство на всички сглобяеми бетонни елементи и продукти“, добавя той.

По думите на учените, когато промишлени отпадъци като стоманена шлака и биопепел се използват в процеса вместо нормален цимент, въглеродният отпечатък на бетона пада до -60 кг на кубичен метър бетон. За сравнение – въглеродният отпечатък на конвенционалния бетон е приблизително 250–300 кг на кубичен метър.

 

Източник: 1kam1.com