Изберете страница

Спазването на нормативните изисквания, правилното проектиране и изпълнение на плоския покрив допринасят за по-продължителен живот на сградата и намаляване на енергийните загуби. Всеки един от тези етапи  e изключително важен – от проектния до строителния и експлоатационния. От точно решения детайл на покрива до прецизното полагане на покривните слоеве и правилната периодична ревизия в дългосрочен план. От съществено значение е също специалистите да вземат под внимание всички специфични характеристики на дадената сграда. Основна част от изграждането на плоския покрив е правилният избор на подходяща топлоизолация и покривна мембрана, която да защитава слоевете от външните влияния и агресивните фактори.

При плоските покриви се препоръчва поставянето на топлоизолационни материли с голяма якост на натиск. Твърдите топлоизолационни плочи от каменна минерална ватаKnauf Insulation са подходящи за различни структурни варианти на плоски покриви. Всички видове продукти на Knauf Insulation имат отлични характеристики по отношение на пожарната безопасност, на топло- и шумоизолацията.

Каменна минерална вата Knauf Insulation

 

Каменната минерална вата Knauf Insulation е топлоизолационен материал изключително устойчив на огън и високи механични натоварвания. Суровината, използвана за производството му са камъните с вулканичен произход доломит и диабаз. Продуктите от каменна вата се предлагат под формата на плочи.

Характеристики:

– клас по реакция на огън А1 (негорим материал);
– звукопоглъщане- много добра способност да абсорбира шума;
– отлични топлоизолационни качества- нисък коефициент на топлинна проводимост 0,034-0,040 W/mK;
– висока устойчивост на натиск, точково натоварване и опън, приложени перпендикулярно на повърхността на плочата;
– постоянна форма и размерите дори и при големи температурни колебания;
– устойчивост на микроорганизми;
– паропропускливост – влакнестата структура на материала позволява безпроблемно преминаването на водните парите;
– не поглъща вода – нишките са хидрофобни, което го прави водоотблъскващ по цялото сечение;
– устойчивост и енергийна ефективност;
– серфициран с Euceb- единствената схема, която може да удостовери, че нишките минерална вата съответстват на регламентите на ЕС за биоразградимост- неканцерогенен материал.

Основни предимства на каменната минерална вата Knauf Insulation в системите за изолация на плоски покриви:

 

Топлинна изолация

За топлоизолация на плоски покриви Knauf Insulation предлага висококачествени продукти от продуктовите гами SmartRoof и DDP. Със значително подобрения коефициент на топлопроводност от 0,035-0,037 W/mK е възможно да се изпълнят нормативните изисквания за коефициента на топлопреминаване за покривната конструкция-U=0,25W/m2K и с 14 cm дебелина на слоя вата!

Пожарозащита

Системата Плосък покрив с послоен монтаж изградена от носещи стоманени листове с трапецовиден профил и SmartRoof и DDP продукти от каменна вата Knauf Insulation е с Клас на огнеусойчивост REI 60.

Звукоизолация

От гледна точна на звукоизолация, структурата на плоския покрив трябва да отговаря на изискванията за изолация от въздушен шум R’w на ограждащите конструкции и елементи на сградите, цитирани в Наредба № 4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по  отношение на шума, излъчван по време на строителство. Когато говорим за звукоизлационни характеристики на плоски покриви се коментират две основни функции – защита от външен въздушен шум и акустични характеристики на покривната конструкция. За да се осигури най-добра защита от шум и добра акустика, трябва да се изберат специфични материали, които поглъщат определени звукови честоти. Заради влакнестата си структура каменната минерална вата на Knauf Insulation играе ролята на отличен звукопоглъщащ материал в структурата на плоските покриви.

 
Равнинност на повърхнината на покрива и отводняване на плоски покриви чрез клиновидни плочи минерална вата

 

Всяка неравност или вдлъбнатина в конструкцията на покрива може да бъде коригирана посредством трапецовидни плочи каменна минерална вата. Освен това дори да няма конструктивен наклон на покрива към водоприемниците, такъв може да се постигне чрез клиновидни плочи. Точният тип, брой клинове и тяхното полагане за конктетен обект се определят след изготвяне на проект за отводяване на покрива.

Всеки един от продуктите каменна минерална вата Knauf Insulation за плоски покриви има отличителни технически характеристики. Те са от различно значение в зависимост от типа и използваемостта на покривната конструкция. Особено важно е да се избере и използва правилният продукт за съответния тип плосък покрив – неизползваем или използваем.

Още информация за пълната продуктова гама каменна минерална вата Knauf Insulation за плоски покриви, за различните системни решения, нормативни изисквания и особеностите при топлоизоизолирането на плоски покриви можете да прочетете в каталога на Knauf Insulation.

 

Източник: КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН ЕООД