Изберете страница

Неизолираните подове и тавани са причина за големи топлинни загуби и създават неприятното усещане, че в някои помещения никога не е истински топло.

Оптимална изолация от ударен шум

Шумът в обкръжаващaта ни среда става все повече и все по-силен. Сивите еластифицирани плочи за изолация от ударен шум – Austrotherm ЕPS Т 650-PLUS и Austrotherm ЕPS Т 1000-PLUS, осигуряват висока степен на шумоизолация и са се утвърдили като ефективно и икономически изгодно средство за намаляване на ударния шум и постигане на по-висока степен на изолация.

Топлоизолационните плочи за изолация от ударен шум на Austrotherm съчетават четири предимства:

► Отлична изолация от ударен шум
► Подобрена защита от въздушен шум
► Отлична топлоизолация
► Минимална свиваемост

Примери за приложение

 
Austrotherm EPS T 650-PLUS под плаваща замазка

1 Плаваща замазка
2 Полиетиленово фолио
Austrotherm EPS T 650-PLUS
4 Austrotherm EPS Обкантваща лента
5 Изравнителен слой с Austrotherm EPS 100-PLUS
Austrotherm XPS TOP P (при челото на стоманобетонната плоча)
Austrotherm EPS F-PLUS Фасадна графитна топлоизолационна плоча

Топлоизолационните плочи Austrotherm EPS T650-PLUS и Austrotherm EPS T1000-PLUS са оптимално решение за изолация от ударен шум на междуетажни плочи. Изборът на конкретния вид плоча зависи от натоварването, което ще действа отгоре. Под шумоизолационните плочи е препоръчително да се монтират и топлоизолационни плочи Austrotherm EPS 100-PLUS, с дебелина 2-3 см. По този начин, всички инсталации и тръби, които се вграждат в междуетажните плочи, могат да бъдат поставени в или между топлоизолационни плочи.

 
Austrotherm EPS T 650-PLUS / EPS T 1000-PLUS под подово отопление

1 Подова настилка (паркет, килим и др.)
2 Отопляема замазка
3 Разделителен слой (PE фолио)
Austrotherm EPS T 650-PLUS / Austrotherm EPS T 1000-PLUS
Топлоизолационна плоча Austrotherm EPS 100-PLUS
6 Разделителен слой (PE фолио)
7 Изравнително легло
8 Стоманобетонна плоча
9 Мазилка
10 Austrotherm EPS Обкантваща лента

Шумоизолационните плочи Austrotherm EPS T отговарят на изискванията за монтиране на подово отопление. При необходимост от по-голяма дебелина на изолацията се препоръчва шумоизолaционната плоча Austrotherm EPS T 650-PLUS да се съчетае с топлоизолационната плоча Austrotherm EPS 100-PLUS. Дебелината на Austrotherm EPS Обкантваща лента трябва да е най-малко 10 mm.

 
Austrotherm EPS T 1000-PLUS под сух под

1 Подова настилка (паркет, килим и др.)
2 Плоскости за сух под (напр. гипсфазерни плоскости)
3 Разделителен слой (PE фолио)
Austrotherm EPS T 1000-PLUS
Топлоизолационна плоча Austrotherm EPS 100-PLUS
6 Стоманобетонна плоча
7 Мазилка
8 Austrotherm EPS Обкантваща лента

Ако не е планирано на пода да има циментова замазка, а т.нар. сух под, за да се постигне добра изолация от ударен шум, е препоръчително да се използват плоскости с дебелина 22 мм, със сглобка нут и федер, в комбинация с шумоизолационните плочи Austrotherm EPS T1000. По този начин може да се постигне подобрение на изолацията от ударен шум (ΔLw) от минимум 25 dB.

 

Източник: АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД