Изберете страница

За да развие своя устойчив строителен сектор, Европа трябва да постави стабилни основи. Започва се с избора на най-добрите строителни материали, казват от Урса.

Несравнимите топлинни характеристики на изолацията правят индустрията на европейските производители на минерална вата член на един от най-ексклузивните клубове: производителите на изолации са производители, чийто общ въглероден отпечатък е положителен. Много положителен. Изолацията от минерална вата е отговорна за стократното спестяване при консумацията на първична енергия и емисии на въглероден диоксид. Изолацията е „умен“ материал, който осигурява ниско енергийно бъдеще на нашите сгради.

Изолационните продукти от стъклена вата не само спестяват 100 пъти повече емисии на парникови газове, отколкото в резултат на тяхното производство, транспортиране и монтаж, но и са изключително рентабилни, тъй като започват да спестяват разходи веднага след монтаж и са дълготрайни.

След по-малко от половин година използване, изолационният баланс на енергия и CO2 стават положителни. Топлоизолационните характеристики на минералната вата не се влошават с течение на времето. Така че могат да издържат през целия живот на сградата, което прави изолацията едновременно екологично и финансово устойчива.

 

Европейските производители на изолация от минерална вата приемат много сериозно ангажимента си за устойчиво производство.

Докато повечето производствени индустрии се стремят да намалят отрицателния си въглероден отпечатък, членовете на Eurima правят иновации, за да засилят допълнително впечатляващите характеристики по отношение въглеродните емисии на своите изолационни продукти от стъклена вата.

Производителите на изолация непрекъснато рационализират производствения си процес с цел да подобрят екологичните характеристики на своите продукти, от началото до края на жизнения цикъл. Повишеното рециклиране, стабилните политики по отношение на депонирането на отпадъци и предприемането на стъпки, за да се направи производственият процес по-енергийно ефективен, са част от текущите усилия за подобрения.

Минералната вата предлага непобедима комбинация от изключителни топлоизолационни характеристики, надеждност и отговорно производство.

Това я прави основен компонент на всяка перспективна политика за устойчиво строителство. Изолацията от минерална вата е ключов фактор за нискоенергийна сграда.

Поддържането на помещенията хладни през лятото и топли през зимата изисква значително количество енергия. Както всяко домакинство знае, поддържането на комфортна домашна температура става все по-скъпо.

Комбинираните разходи за енергия на домакинствата с тези на търговските и обществени сгради и по-широките обществени разходи за поддържане на идеален вътрешен климат стават очевидни. Сега сградите представляват над 40% от общата сметка на ЕС за енергия. Екологичните разходи също са огромни, като сградите отговарят за 36% от емисиите на CO2 в Европа.

Ясно е, че нещо трябва да се направи. Енергията е може би най-важното политическо предизвикателство и Европа трябва да действа. Лидерите на ЕС поставиха енергийната политика в центъра на своя стратегически план, за да помогнат на Европа да се възстанови и да насърчи икономическия си растеж. Необходими са сигурни и надеждни източници на енергия и ние трябва да увеличим усилията си и да използваме енергията по един по-устойчив начин.

Въпросът вече не е дали трябва да се направи, а просто как да се направи.

Изменението на климата и енергийната сигурност са две страни на една и съща монета. Към двете предизвикателства трябва да се приложат еднакви мерки.

Решението започва със спестяване на енергия и нашият сграден фонд трябва да има най-голям принос.

Добрата новина е, че иновативните и доказаните системи за енергийна ефективност като изолация от минерална вата допринасят значително за изменението на климата, намалявайки използването на енергия и подобрявайки домашния комфорт.

Източник: ТП УРСА СЛОВЕНИЯ