Изберете страница

Международното изложение за енергийна ефективност, ВЕИ, управление на отпадъци, интелигентни градове и чистота на въздуха ще се проведе през април.

ЕС заяви своята воля да бъде първото държавно обединение до 2050 г., което да има неутрален ефект върху промените в климата. Следвайки тенденциите, може би 2020 година ще бъде най-топлата и динамична досега в климатично отношение. В същото време тя ще е преломен момент за повече промени на политики и мерки, развойна дейност и инвестиции в устойчиви решения.

Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Интелигентни градове,  Управление на отпадъци и рециклиране, Качество на въздуха – това са областите за реализирането на Зелената сделка. Това са и основните акценти на seeSUSTAINtec – изложение и конференция за устойчиви технологии за Югоизточна Европа (7-9 април, София).

seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения могат да бъдат както успешен бизнес, така и възвръщаема инвестиция за индустрията, общините и домакинствата. През 2019 г. събитието беше посетено от специалисти от 11 държави (21 % от чужбина и 79% от България) и организаторите очакват тази година ръст на бизнес ориентирани посетители от региона.

Изложението
  • До момента водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Италия и Швейцария заявиха участие в seeSUSTAINtec. Те избраха събитието за продуктови премиери, за среща с нови клиенти и дистрибутори. За 11-та поредна година австрийски фирми ще демонстрират авангардни технологии. Сред изложителите са: KE Engineering (риселър с добавена стойност на Huawei FusionSolar), Herz, Балканика Енерджи, Новонетикс (партньор  на Molinos AFAU, CPM Europe, Dutch Dryers), Хибридни Енергоспестяващи Системи, Hitachi Zosen Inova, ИСАВ-1, Либра Енерджи, Филтър и др.
  • Изложителите ще получат допълнителни услуги, предоставени от организаторите чрез Лоялна програма.
  • В зона “Алея на иновациите“ стартиращи компании и бизнес инкубатори ще разкажат за своите постижения.
Конферентна част
  • AmBIENCe уъркшоп „Управляване на съществуващи сгради чрез договаряне на енергийни характеристики“, организатор: Европейски институт за ефективност на сградите (BPIE)
  • Финансиране на проекти за устойчиво развитие – програма LIFE и Фонд на фондовете 
  • Климатична неутралност и защо да инвестираме в соларни покривни централи? – Асоциация на производителите на екологична енергия
  • Стратегия за интелигентна трансформация на София
Какви са перспективите за устойчивото развитие на България?

Зелената сделка е отлична възможност за България да преформатира своята икономика в по-конкурентна и нисковъглеродна система чрез Механизма за справедлив преход. Източниците на финансиране ще бъдат: Фондът за справедлив преход, Програма „InvestEU“ и заеми от Европейската инвестиционна банка. Експерти твърдят, че дългосрочните ползи несъмнено ще бъдат в пъти повече над краткосрочните разходи за нейното реализиране. Очакват се промени и в два стратегически документа: Климат – енергетика и Национална програма за развитие: България 2030. Дигитализация и Кръгова икономика са нови приоритети в „Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България ” (2021-2027), заедно с развитието на ИКТ и чистите технологии. През следващия програмен период тя ще засили регионалният фокус. Столицата ще следва стъпките на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София.

Участвайте активно в устойчивата промяна на България и станете част от seeSUSTAINtec 2020.
Брошура     Статистика      За повече информация: viaexpo.com

Източник: Виа Експо