Изберете страница
Извадка от регистър на разрешения за строеж през 2017г.

Издадени са следните разрешения за строеж в областта на изолациите в строителството и покривните работи към август 2017г. Информацията е от „Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2017 година“.

Частично укрепване, консервация и реставрация на част от дворна фасада в стара част от източно крило (1816-1834) в Рилска света обител

Публикувано в Държавен вестник бр. 47 от 13.06.2017 г.

Лека метална конструкция с покрив над рампа багажно „Заминаване“ Терминал 2 на „Летище София“, с местонахождение гр.София, Летище София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 2.

Публикувано в Държавен вестник бр.49 от 20.06.2017 г.

Реконструкция и модернизация на Приемното здание на жп гара Искър, състоящото се от функционално свързани сгради с идентификаторни номера 1433.679.3 и 07106.1433.679.4 по КК на с. Бусманци, община Столична, област София

Публикувано в Държавен вестник бр. 56 от 11.07.2017 г.

За директна справка в публичния регистър кликнете тук.