Изберете страница

Плувните басейни могат да се окажат особено предизвикателство за специалистите по хидроизолация. Водното налягане може да засегне, както външната, така и вътрешната страна на конструкцията. Когато водните басейни са построени директно върху земята, водният натиск, упражняван отвътре навън, е аналогичен на този в един стандартен воден резервоар. Ако басейнът остане празен известно време, водното налягане,  упражнявано от почвената влага, идваща отвън, ще създаде ефект подобен на този в сутеренните помещения. Ето защо е  препоръчително хидроизолацията на басейните да предлага едно комплексно решение. Решение комбиниращо едновременно хидроизолация, както от позитивната, така и от негативната страна.

 
Типове плувни басейни
Подземни конструкции

Новоизграждащите се подземни басейнови конструкции предполагат хидроизолация както от вътрешната, така и от външната страна. Външната страна се изолира най-бързо и безопасно със Самозалепваща хидроизолационна мембрана KSK SY Кьостер. Вътрешната – с Кьостер NB Еластик Сив, армиран с Кьостер Суперфлийс (еластично платно). Кьостер NB Еластик Сив е хидроизолационен, еластичен и премостващ пукнатини до 2 мм материал, съвместим с всички видове еластични лепила за плочки, използвани за облицовка на басейни.

Позитивна хидроизолация от двете страни (ново строителство)

 

Когато се наложи ремонтиране на подземни басейнови конструкции (при неправилно положена хидроизолационна система), това се прави от вътрешната страна на басейна. Тя се импрегнира със специалната кристализираща суспензия Кьостер NB 1 Сив. Тя прониква в дълбочина и става неразделна част от конструкцията, презпазвайки я както  от негативно, така и от позитивно водно налягане. Следващата стъпка изисква направата на финално еластично покритие. Идеалният вариант за  това е отново Кьостер NB Еластик Сив, армиран с Кьостер Суперфлийс.

 
Позитивна и негативна хидроизолация от вътрешната страна
Покривни  конструкции

За да се знае дали е възможно да се изгради басейн на покрива, е необходимо проектът да бъде съобразен с конструктивните изисквания. Тук от изключително значение е и направата на надеждна хидроизолация. Системите са аналогични на тези при подземните басейнови конструкции. Разходните норми са леко завишени поради това, че помещенията под басейна следва да бъдат изключително добре обезопасени.

Позитивна хидроизолация от двете страни (ново строителство)
Позитивна и негативна хидроизолация от вътрешната страна
Външни конструкции

При външните басейнови конструкции е необходима хидроизолация само от вътрешната страна.Тона важи както за новоизградените, така и при ремонтиращите се конструкции. Характерното тук е, че единствено хоризонталната част и зоната под и над холкерите имат нужда от хидроизолация за негативен воден напор – кристализационен тип – Кьостер NB 1 Сив. Финалното еластично покритие – както за хоризонталната, така и за вертикалната част е Кьостер NB Еластик Сив, армиран с Кьостер Суперфлийс.

Позитивна и негативна хидроизолация от вътрешната страна

 

Хидроизолация с ТПО мембрана за всички видове конструкции

Когато басейновата конструкция няма нужда да бъде декоративно облицована с плочки, тя може да бъде най-лесно и надеждно хидроизолирана от вътрешната (позитивната страна) с Кьостер ТПО мембранал Тя е положена свободно чрез механично фиксиране в горния край. На дъното под мембраната следва да се инсталира и Геотекстил 500 г/м². Тази хидроизолационна система може да се използва при всички видове басейнови конструкции.

 
Хидроизолация от позитивната страна
Други продукти Кьостер за обработка на детайли и облицоване с плочки

За да бъде хидроизолационната система на един басейн подходящо завършена, Кьостер предлага и своя марка BD – Еластично лепило за плочки. Хидроизолационни ленти и пълнители, както за експанзионните фуги, така и за фугите между плочките. Не на последно място е и уникалният пластичен изолационен материал Кьостер КВ-Флекс 200, притежаващ отлична адхезия към всякакъв вид повърхности – вкл. PVC, дърво, метал. Това го прави идеален за обезопасяването на комуникационните отвори за тръби, кабели и други елементи, необходими за нормалното функциониране на всеки басейн.

Кьостер Еластично лепило за плочки – за залепване на керамичните облицовки

Кьостер Лента за фуги 20/30 – хидроизолация на експазионни фуги

Кьостер FS-H/FS-V – еластични фуги между плочките

Кьостер КВ Флекс 200 – за запечатване на комуникационни отвори за кабели, тръби

Източник: КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД