Изберете страница

Знак за качество на БАИС

На своето редовно годишно отчетно-изборно събрание, проведено на 19 април 2018 г., членовете на Българската асоциация за изолации в строителството одобриха и приеха нови Критерии за присъждане на Знака за качество на БАИС.

Знакът за качество се присъжда за период от 3 години от комисия, определена от УС на БАИС. УС на БАИС разработва и приема правила за присъждане и отнемане на знака за качество.

Критерии за присъждане на знак за качество на БАИС

А. За производителите – знак за качество за конкретен продукт/система

Спазване на европейските и българските стандарти и нормативни актове.
Референции, грамоти, награди за конкретния продукт/система.
Декларация за експлоатационни показатели /DoP/ или сертификат за системи.
Информационни материали за свойствата/предимствата на продукта/системата.
Наличие на политика за обслужване на клиенти.

Б. За търговците – знак за качество за обслужване/услуга

Спазване на българските стандарти и нормативни актове.
Препоръка от 3-ма производители на строителни материали.
Референции, грамоти, препоръки от партньори/клиенти.
Търговска политика, ако има официално публикувана такава (срокове на доставка на предлаганите продукти, допълнителни услуги).

В. За апликаторите – знак за качество за услуга

Спазване на българските стандарти и нормативни актове.
Документирани квалификационни и преквалификационни курсове на технически и изпълнителски кадри.
Сертификати за преминати курсове за полагане на изолационни продукти от производители на такива (предимство, ако са членове на Асоциацията).
Референции за изпълнени обекти.
Стандартизиран договор за изпълнение със съответните гаранционни и следгаранционни условия.

Списък на фирми със знак за качество на БАИС

АРМОРМАТ ООД, гр. Благоевград

Управител: Иван Димитров

АРМОРМАТ ООД, гр. Благоевград

Управител: Иван Димитров

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Николай Бъчваров

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София

Управител: Николай Бъчваров

ВАС ПРО ООД, гр. София

Управители: Благой Стоянов и Христо Стоянов

ВАС ПРО ООД, гр. София

Управители: Благой Стоянов и Христо Стоянов

ИЗОЛА-ПЕТРОВ ООД, гр. София

Управител: Димитър Петров

ИЗОЛА-ПЕТРОВ ООД, гр. София

Управител: Димитър Петров

ИЗОМАКС - БАЙЧЕВ ЕООД, гр. София

Управител: Инж. Петър Байчев

ИЗОМАКС - БАЙЧЕВ ЕООД, гр. София

Управител: Инж. Петър Байчев

МАРИСАН И КОЛЕВ АД, гр. Русе

Управител: Станислав Колев

МАРИСАН И КОЛЕВ АД, гр. Русе

Управител: Станислав Колев

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управител: Пламен Петров

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управител: Пламен Петров

ПЛАСТИМО АД, гр. Самоков

Управител: Силвия Несторова

ПЛАСТИМО АД, гр. Самоков

Управител: Силвия Несторова

РЬОФИКС ЕООД, гр. Септември

Управител: Красимир Христов

РЬОФИКС ЕООД, гр. Септември

Управител: Красимир Христов

СЕН - ГОБЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управител: Иван Русев

СЕН - ГОБЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Управител: Иван Русев

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД, гр. София

Управител: Николай Калоянов

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД, гр. София

Управител: Николай Калоянов

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД, гр. София

Зам. изпълнителен директор: Борис Радулов

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД, гр. София

Зам. изпълнителен директор: Борис Радулов