Изберете страница

Първоначално стратегиите за устойчивост в строителната индустрия преследваха единствено целта за намаляване на екологичния отпечатък на сградите. Междувременно обаче се извърши преосмисляне. При сертификатите и програмите вече става въпрос и за връщане на продуктите обратно към природата.

Една такава програма в САЩ е „Предизвикателство на живата сграда“ (Living Building Challenge – LBC), която е отличен пример за цялостна концепция за устойчивост в строителната индустрия и поставя нови стандарти за екологична устойчивост.

Холистичното строителство започва с дизайн, който разглежда сградата от всички ъгли. Трябва да бъдат изяснени много въпроси: от кого и за какво се използва сградата, как тя ще повлияе на потребителите, как ще взаимодействат отделните елементи и какви причинно-следствени вериги ще възникнат? Целта е да се постигне хармония, която в крайна сметка гарантира по-високо качество на живот.

По отношение на устойчивостта, холистичната концепция за строителство изисква всички елементи на даден строителен проект да допринесат за по-голяма енергийна ефективност, по-ниски емисии на CO² и елиминиране на токсичните материали. Това изисква безпрецедентно ниво на интердисциплинарно сътрудничество, но също така създава системи, които гарантират безопасността на живущите и връщат нещо на природата.

Предизвикателството на Living Building

„Предизвикателството на живата сграда“ стартира в САЩ с цел да насърчи общата устойчивост в строителния сектор. Тази програма определя дори по-строги изисквания за сертифициране на сгради, отколкото програмата LEED (Лидерство в енергетиката и екологичния дизайн). Все повече строителни проекти – от частни до индустриални сгради – се регистрират за LBC сертифициране.

LBC е най-строгият световен стандарт за сертифициране за устойчива сграда и поставя изключително строги критерии. Вашият дизайн трябва да има седем категории, представени като „венчелистчета“: местоположение, вода, енергия, здраве, красота, материали и справедливост.

Резултатът е регенеративна сграда, която е самодостатъчна и използва само местни ресурси (вода, слънчева светлина и вятър), а вградените материали не съдържат замърсители. Дизайнът трябва да съчетава светлина, въздух, храна, природа и общност и да бъде в пълна хармония с природната среда.

 

Източник: Stroiteli.bg