Изберете страница

Един от най-често задаваните въпроси от клиенти в България към офиса на Урса е: „Как да шумоизолирам жилището си?“ Въпреки наличието на множество звукоизолиращи системи на българския пазар и съществуващите изисквания за защита от шум в сградите, собствениците им са принудени да съжителстват с този проблем и да търсят решения самостоятелно.

Когато търсим решение на даден проблем, е важно да познаваме причините за възникването му. В случая със сградите и шумните съседи става въпрос за възникването и преминаването на звукови вълни с различни източници и честоти в рамките на сградите и помещенията в тях и от външната заобикаляща ги среда. Под термина „шум“ обикновено се разбират извънредните и нарушаващи комфорта на обитаване звукови вълни, които се излъчват от източник и се регистрират от човешкия слух.

Съществуват две вида шум в зависимост от начина на предаване на звуковите вълни:
– въздушен шум – вълните се предават по въздуха;
– ударен шум – вълните се предават по конструкцията.

За да бъде ограничено преминаването на звуковите вълни през различните конструктивни елементи в сградите съществуват два подхода:

Закон за масата – приложим при продукти с повърхностна маса над 150 кг/м². Обичайно това са тухлени стени с порьозност под 15%. Според този закон, за да построим стена от тухли с повърхностна маса 325 кг/м² и плътност 1000 кг/м³ и да постигнем звукоизолация 50 dB (между две жилища например), калкулацията е:

1000 Kg/m³ * _____ метра = 325 kg/m²

X 325/100 = 32,5 см тухли за 50 dB

Принцип маса-пружина-маса. При него между два твърди материала с висока повърхностна маса се монтира еластичен и абсорбиращ материал. Това цели намаляване на звуковите вибрации и съответното предаване на звука между помещенията. За достигане на 51 dB звукоизолация на стена е нужна 12 см конструкция, състояща се от двустранни, двуслойни гипсови плоскости и 70 мм изолация между тях.

За да обобщим – или 32,5 см тухлена стена, или 12 см стена от гипсови плоскости са необходими за достигане на звукоизолация от 50 dB при стени и въздушен шум.

Друг важен елемент за постигането на звукоизолация са подовете на помещенията. Там освен въздушен шум възниква и ударен, когато източникът е динамична сила: падащ обект, движещи се столове, хора, изкачващи се по стълби, санитарно оборудване, прикрепено към стена и под, високоговорители, прикрепени към стена и т.н. При ударен шум решенията са аналогични – маса или принцип маса-пружина-маса. Препоръчваното от Урса решение е изграждане на плаващ под.

Плаващият под се състои от:
– топло- и звукоизолационни подови плочи TSP;
– дилатационен слой от TSP с дебелина 20/15 мм по ръба на пода със стените, който осигурява „отделяне“ от конструкцията;
– PE фолио за цялостно покриване на изолационния слой, за да го предпази от проникване на бетон и влага;
– армирана циментова замазка или бетонна замазка с фибри с дебелина 5 см;
– крайно подово покритие според предназначението на стаята.

Прилагането на този детайл е най-практично при строителството на сградата. Възможно е реализирането му и при ремонти и саниране. Повече информация за възможностите за обновяване на жилища е налична на сайта на URSA, където е достъпен и каталог за енергийно ефективно саниране на сгради.

 

Източник: ТП УРСА