Изберете страница

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камара на архитектите в България (КАБ)  продължават съвместната си инициатива, започната през 2018 г.  за представяне на поредица от обучения в областта на изолациите в строителството.

Целта на тези обучения е да запознаят потребителите с последните новости, най-важните изисквания и детайли при изпълнението на изолационни системи. При представянето на материалите стремежът на екипа  ни беше максимално изчерпателно и професионално да представим наличната  информация, като същевременно е използван популярен стил.

Темите на досега представените видео-обучения са:

„Съвременни изисквания и решения за хидроизолации на сгради. Проектиране на хидроизолационни системи“

„Съвременни изисквания и решения за топлоизолации на сгради. Външни комбинирани топлоизолационни системи (ETICS)“

„Нормативни изисквания към противопожарната защита на фасади и покриви“

Новото видео е свързано с много актуалната напоследък тема за необходимостта от звукоизолация в жилищните сгради и възможността да се осигури по-тиха и комфортна среда в тях.

Видео-обучение „Звукоизолация в сградите. Нормативни изисквания и насоки за проектиранеразглежда теми като:

  • Архитектурна и строителна акустика. Звукопоглъщане и звукоизолация
  • Видове шум и разпространението им в сградите
  • Нормативни изисквания към елементите на сградата
  • Принципни решения за осигуряване на звукоизолация в сградите

Видеото е придружено и от презентация на съдържанието му в powerpoint format

Достъпът до видео – материала става след регистрация в сайта на БАИС тук.

Мнението и препоръките на потребителите са от първостепенно значение, затова видео-обучението завършва с формуляр за обратна връзка.

Настоящите обучения са от полза на професионално занимаващи се в сферата на строителството – архитекти,  инженери-проектанти, изпълнители на проекти по енергийно ефективно обновяване на сгради, консултанти – упражняващи строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации.

 

Източник: БАИС