Изберете страница

Събитието бе организирано от сдружението „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria), което обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България за постигането на заложените на европейско ниво цели. Мотото на организацията е  „най-евтината и чиста енергия е спестената енергия“.

Домакин на събитието беше Камара на строителите в България (КСБ), която е от активните членове на „Да обновим България“. То се проведе на 19.10.2023 г. в хибриден формат – от 10.00 ч. в зала 1.5 на КСБ, ул. „Михаил Тенев“ № 6 и онлайн посредством платформата Microsoft Teams.

Медиен партньор – вестник „Строител“.

Денят на обновяването бе открит от инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС и председател на Renovate Bulgaria.

Най-напред той предложи да се изслушат видеообръщенията от Брюксел и след това даде думата на присъстващите гости.

Събитието започна с видеообръщение от Кадри Симсон – европейски комисар по въпросите на енергетиката, която подчета, че днес, благодарение на новите строителни методи, материали и продукти, новите сгради консумират по-малко от половината енергия в сравнение със сградите, построени преди първата Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD). Но това са нови сгради, които не представляват сградния фонд на ЕС. 85% от сегашните жилищни сгради са построени преди 2010 г. и делът им ще останае такъв до 2050 г. 75% от тях са с лоши енергийни характеристики. Ако искаме да постигнем целите си, трябва да работим върху съществуващите сгради. Комисар Симсон, допълни че се нуждаем от стабилни разпоредби в най-важните области, особено по отношение на минималните стандарти за енергийна ефективност (MEPS), постепенното премахване на отоплителните котли на изкопаеми горива и стандартите за нулеви емисии при ново строителство.

Последва видеообръщение от Адриан Джойс – Директор на Renovate Europe Campaign.

Г-н Джойс започна с думите, че енергийното обновяване е трудна тема, но тя е изключително важна за нашата икономика, за хората и за индустрията. Г-н Джойс наблегна и върху това, че въвеждането на MEPS ще означава, че ще има етапи по пътя на обновяването, а разработването на тези етапи ще бъде основна задача на всяко министерство от държавите-членки на ЕС , след като EPBD (ДЕХС – директивата за енергините характеристики на сградите) бъде приета на европейско равнище. Според директора на Renovate Europe Campaign спирането на 100% грантовото финансиране при обновяванията е стъпка напред за страната ни и е много важно да привлечем частно финансиране, което да се присъедини към публичното, за да осигурим достатъчно средства за предстоящата вълна на обновяване.

Искра Михайлова – депутат от ЕП също се включи с видеообръщение.

Според г-жа Михайлова обновяването на сградния фонд в ЕС е процес, който намира отражение и приложни допирни точки в цялата политика за климатична неутралност. Обновяването на сградния фонд намира отражение в много от законодателните промени – от променената директива за енергийна ефективност, директивата за енергийните характеристики на сградите, през директивата за пазара на строителните материали, до Социалния фонд за климата. Евродепутатът, сподели и че предстои страните членки на ЕС да актуализират своите национални планове за енергетиката и климата, да интегрират новото законодателство и да изпълнят целите си по Зеления пакт.

На живо от летището в Страсбург се включи и Радан Кънев – депутат от ЕП.

Г-н Кънев също коментира тристранните преговори по EPBD. Според евродепутаът след промените директивата ще бъде с много по-слаба амбиция в сравнение с първоначалното предложение от Европейската комисия и Европейския парламент. Резултатът от преговорите е много силен натиск от националните правителства, които искат да запазят основните параметри на това законодателство в свои ръце. По този начин директивата се превръща в широка рамка, в която националният закон ще определя кои сгради са с най-ниски енергийни характеристики и кой тип сгради в дадена държава да бъдат обновени и какви да бъдат енергийните стандарти. Това означава, че отговорността върху правителството и законодателя във всяка отделна държава става огромна.

Последва изказване и от Ангелина Бонева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Г-жа Бонева, сподели че в България предстои „квантов скок“ при обновяването на сградния фонд. За него се говори отдавна, но още не е осъществен. За да стане това възможно, е нужен мащаб, който не може да бъде осигурен при сега съществуващото 100 процента безвъзмездно финансиране. По думите на заместик-министъра има обективни пречки пред разгръщането на мащаба и той се вижда в подадените повече от 3 хиляди проектни предложения за обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на стойност от над 4 млрд. лева, при заделен ресурс от 1 млрд. лева. Според г-жа Бонева промяната на модела за цялостно поемане на разходите по проекти за жилищно и сградно обновяване не означава цялостно изтегляне на публичните средства в този процес. Безвъзмездната подкрепа ще остане част от подкрепата и това се вижда както на национално, така и на европейско ниво.

В залата бе и Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Г-н Алексиев отбеляза, че пазарът на енергийо ефективни услуги в България не е развит и непазарните грантови схеми продължават да забавят това развитие. От друга страна, има все повече предизвикателства, във връзка с повишаването на изискванията във всички посоки на енергийната ефективност (ЕЕ). Това прави нормативната уредба в областта на ЕЕ и възобновяемите източници изключително динамична. Във връзка с това, през следващите няколко години от критично значение ще бъде да се тестват и развият моделите за услуги на едно гише (One stop shops), за да помогнат собствениците на сгради да се ориентират в нормативната уредба, касаеща енергийно ефективното обновяване и в сложните процеси, свързани с администрирането и организацията на процеса.

Събитието съдържаше три тематични панела:

Модератор на първия панел бе инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС и председател на Renovate Bulgaria.

Той направи кратка презентация на актуалното състояние на ЕЕ обновяване в България и непосредствените проблеми, които предстоят за решаване.  Инж. Николов представи и най-новите момент и от изменената EED (Директивата за енергийна ефективност) и от съгласуваните тристранни преговори по EPBD (ДЕХС) от 16.10.

Модератор на втория панел беше  Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект.

Той сподели резултати от проучване за състоянието на професионалното образование, и по-специално на подготовката на необходимия човешки ресурс за ускорено сградно обновяване в България, като предложи и пътна карта за повишаване на квалифкацията.

Модератор на третия панел бе Цвета Наньова, заместник – председател на УС на БГФМА, която наблегна на нормативните и организационните предизвикателства пред енергийно-ефективното обновяване. Засегна и важната роля на центровете за комплексно обслужване и  обслужване на едно гише (One stop shops) за ускоряване на процеса на енергийно ефективно обновяване на сградния фонд.

След всеки панел имаше дискусия.

Запис на събитието тук.

 

Източник: БАИС