Изберете страница

Ежедневно хората прекарват 90% от времето си в затворени помещения. За да бъде работната среда здравословна и за да можем да почиваме пълноценно между нашите четири стени, от голямо значение е качеството на вътрешния въздух. Кога казваме, че въздухът в едно помещение е добър? Той трябва да е богат на кислород, да няма  мирис и да е с ниско съдържание на замърсители.

В изследователския парк Вива на Баумит се провеждат измервания, които показват влиянието на строителните материали върху климата в закрити помещения. Наред с другите вълнуващи ги теми, касаещи преди всичко изолацията  и възможностите за регулирането на влагата и температурата, учените се занимават и с въпроса за мерките, които  са необходими, за да се подобри качеството на въздуха в помещенията.

Какво е значението на миризмата?

Строителните материали, които излъчват нежелани, досадни миризми, много често показват употребата на вредни вещества. А самите миризми обикновено са от множество различни причинители.

Специално обучени експерти по миризмите извършваха тестове за мирис седем месеца в изследователския парк Вива. Получиха се интересни резултати.

Доказа се, че типа на строителните материали, с които е изградена всяка къща, е в пряка зависимост с възприемането на миризмите. Бетонните и тухлените къщи имат миризма с ниска интензивност и тя може да бъде описана като „незабележима“.  Докато дървените къщи с рамкови конструкции и къщите от масивно дърво показват доста висока интензивност на миризмата, която е описана като „неприятна“. И това – 14 месеца след изграждането на къщите.

Тогава логично възниква въпросът: Кои строителни материали наистина замърсяват най-малко въздуха в помещенията? За целта бяха направени няколко пъти измервания на летливите органични съединения (ЛОС) и формалдехидните замърсители при различните типове строежи. Резултатите показаха, че строежи от бетон и тухла и с външно минерално покритие не съдържат летливи органични съединения и то непосредствено след завършването им. Обитателите им могат да се нанесат веднага.

Къщите с дървени рамкови конструкции показват повишени стойности на ЛОС през първите няколко месеца след завършването. Чувствителните хора би трябвало да изчакат няколко месеца, преди да се преместят в къща с такава конструкция.

Къщата от масивно дърво излъчва специфични за дървесината вещества, като например терпетини. Трябва да се знае, при определени обстоятелства, в зависимост от вида и естеството на дървесината, те могат да присъстват във вътрешния въздух много дълго време.

Тогава как можем да подобрим вътрешния въздух?

Въздушните йони са малки, електрически заредени, естествено срещащи се частици. Научните изследвания са установили, че въздушните йони имат положителен ефект върху качеството на въздуха в помещенията, защото, наред с други неща, те намаляват нивата на полени и фин прах във вътрешния въздух. Освен това експериментите с хора са показали, че въздушните йони могат да имат положителен ефект върху умствената работа.

Чрез използване на специално функционално покритие концентрацията на въздушните йони в закрити помещения може да се увеличи целево. С шпакловките Йонит Фино или ЙонитФиниш, комбинирани с крайното покритие – йонизиращата боя Баумит ЙонитКолор – концентрацията на въздушни йони е приблизително два пъти по-висока, отколкото в идентично изградени помещения и покрити с други бои.

 

Източник: izolacii.eu