Изберете страница

Защо е важна комуникацията „очи в очи“?

С нарастващото влияние на дигиталните информационни канали, все по-често комуникацията „очи в очи“ остава на заден план. Голяма част от маркетинг мениджърите оставят извън бюджетите си дейности, свързани с осъществяване на личен контакт с таргет групите си, като участия в изложения, провеждане на събития, осъществяване на дискусионни форуми и промотиране на стоките и услугите си чрез търговски агенти. Наблюдава се, обаче, че успешните бизнеси запазват в голяма степен традиционните маркетинг активности, които включват контакт „очи в очи“ с представителите на целевата си аудитория. Дали това решение е въпрос на престиж, корпоративна политика или е взето вследствие на отчитане на висока ефективност на директната комуникация? Анализът по-долу обосновава някои основни предимства, които дава на бизнеса Ви контактът „очи в очи“:

Преодоляване на „шума“ на комуникационните канали
Ежедневно Вашите целеви групи са изложени на хиляди послания, комуникирани по различни информационни канали, както по традиционни, така и по нови медии. Множеството послания предизвикват разсейване, а в някои случаи дори и объркване на потенциалните Ви клиенти. При директния контакт Вие избягвате шума на каналите и си гарантирате, че посланията Ви ще бъдат чути от таргетите Ви.

Успешно целево таргетиране
Активностите, при които се извършва директен контакт, позволяват достигане на посланията Ви до стриктно дефинирана аудитория и Вие постигате предварително заложените цели на стратегията си за таргетиране на потенциални клиенти. Примери за успешното таргетиране са осъществяване на директна комуникация с професионалисти, посетители на изложения, с участниците в събитията Ви и в провежданите от Вас дискусионни форуми, както и с представителите на целевите Ви групи, подбрани от търговските Ви агенти. За разлика от горепосочените случаи разпространените послания в интернет пространството и чрез традиционните медии често не успяват да привлекат вниманието на таргетите Ви и са пропускани от тях. От друга страна посланията Ви стават достояние на групи, които са извън целевата Ви аудитория и не проявяват интерес към продуктите и услугите Ви и бюджетите Ви биват похарчени напразно.

Получаване на ефективна обратна връзка
В контекста на динамичен пазар получаването на обратна връзка от целевите Ви групи е от голямо значение за напредъка на бизнеса Ви. Някои бизнеси инвестират значителни средства в провеждането на онлайн проучвания, които често се игнорират или се попълват, без да им се отдели специално внимание от представителите на таргетите Ви. В допълнение на това, онлайн проучванията и разпространението на печатни въпросници Ви предоставят възможност за измерване на количествени резултати, но изчерпателната качествена оценка на продуктите и услугите Ви изисква личен контакт с представителите на целевата Ви аудитория. Най-ефективна, качествена оценка, основана на задълбочен анализ на причиноследствените връзки за потребителското поведение може да се извлече по време на дискусии с Вашите таргети като организирани фокус групи.

Изграждане на доверие
Най-важният фактор в подкрепа на комуникацията „очи в очи“ е високата й ефективност при изграждане на доверие. В условията на наситен пазар и голяма конкуренция спечелването на доверието на целевите Ви групи е труден и продължителен процес, но личният контакт е незаменим катализатор на този процес. Независимо колко атрактивни са посланията Ви и колко оригинални са каналите за тяхното разпространение, понякога Вашите потенциални клиенти се нуждаят от лична среща с представители на екипа Ви, за да Ви възприемат като надежден партньор. Затова, не забравяйте, че хората са най- важният Ви ресурс, който спомага за успеха на бизнеса Ви.