Изберете страница

 Строителните предприемачите все по-често се насочват към жилищното строителство. След лекия спад през 2020 г. на броя на издадените нови разрешителни за деветте месеца на 2021 г. пак има ръст от 16,5%. Това показват данните на НСИ.

От януари до края на септември тази година общинските администрации са издали общо 5137 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради. За същия период на 2020 година те са били 4409, а за 2019 година – 4468.

Очаквано най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. са издадени в София – 321. Следват Пловдив – 248, София-област – 191, Варна – 136, и Бургас – 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в столицата – 4274. На второ място е Пловдив с 995. Следват Варна със 788, Бургас с 535, и София-област с 293.

На дъното на класацията са областни градове като Враца, Видин, Монтана и Смолян, където за цялото тримесечие са издадени под 10 разрешителни за нови жилищни постройки.

Жилищното строителство обаче компенсира изграждането на други видове сгради, защото разрешителните за тях намаляват. Например броят на разрешенията за административни сгради през третото тримесечие е с 65,4% по-малък, отколкото през предходното тримесечие, и с 67,9% по-малък спрямо същото тримесечие на миналата година.

Същата тенденция, макар и с не толкова голям спад, се забелязва при разрешителните за всички други видове сгради – промишлени, селскостопански и др.

През третото тримесечие на 2021 г. в България е започнал строежът на 1357 жилищни сгради с 6526 жилища в тях и с 816 423 кв. м обща застроена площ. Има и 14 офис сгради със 17 854 кв. м площ и 575 други сгради с 405 274 кв. метра площ.

Седем от офис сградите са в столицата, три започнати има в Кърджали и четири – в Стара Загора. Можем да предположим, че сградите са малки тъй като общата им площ е едва малко над 17 хиляди квадрата.

Според анализ на Камарата на строителите в България строителството в България напоследък приближава обемите, които бяха характерни за навечерието на световната финансова криза.

 

Източник: stroiteli-bg