Изберете страница

Публикувано на 30.05.2018 г.

Съветът на ЕС прие обновената директива за енергийна ефективност на сградите

На 14.05.2018 г. Съветът на ЕС прие обновената директива за енергийна ефективност на сградите. Два члена от нея изискват от страните членки да вземат под внимание пожарната безопасност при реновирането на сгради.

Промените в директивата са ясен сигнал от ЕС, че енергийната ефективност не трябва да се постига за сметка на пожарната безопасност. Това дава възможност на националните регулаторни органи да работят върху повишаването на пожарната безопасност в сградите при подобряването на енергийната им ефективност.

Обновената директива е приета на 17-ти април от Европейския парламент и скоро ще бъде публикувана в официалния бюлетин на ЕС.

Членове, касаещи пожарната безопасност

Член 2а, параграф 7

Препоръчително е всяка държава членка да използва дългосрочната си стратегия за обновяване на сгради, за да се справи с пожарната безопасност и с рисковете, свързани с интензивна сеизмична активност, засягащи енергийно ефективното обновяване и живота на сградите.

Член 7, параграф 5

При основно обновяване на сградите страните членки трябва да насърчават използването на високо ефективни алтернативни системи доколкото това е технически, функционално и икономически възможно и трябва да засягат въпросите, свързани със здравословните условия на закрито, пожарната безопасност и рисковетете, свързани с интензивна сеизмична дейност.

Източник: https://firesafeeurope.eu