Изберете страница

Ново проучване на IEECP (The Institute for European Energy and Climate Policy – Институт за европейската енергийна и климатична политика), озаглавено “Енергийната ефективност трябва да бъде видима в енергийния микс”, очертава необходимостта от пълноценно разглеждане на енергийната ефективност като енергиен ресурс, като се започне с включването ѝ в начина на представяне на енергийния микс.

С новата Директива за енергийната ефективност, приета през юли 2023 г., се налага принципът “енергийната ефективност (ЕЕ) на първо място” като основен принцип на енергийната политика на ЕС, което отразява значението, което ЕС придава на ЕЕ.

Тя е ресурс, който ни позволява да посрещнем енергийните си нужди, като използваме по-малко енергия. Можем да намалим разходите си за енергия, зависимостта си от вноса на изкопаеми горива и емисиите на CO2. Но ЕЕ все още не е на преден план в енергийния микс на ЕС или на отделните държави. Делът на ЕЕ не е представен в цифрите, описващи енергийния микс, поради което не е видим в общата енергийна картина. Това е една от причините, поради които ЕЕ не е приоритетна при планирането и разработването на политиките и инвестициите в тази област.

“Енергийната ефективност е в началото на всичко, тъй като няма по-чиста и по-евтина енергия от тази, която не е била консумирана”, казва Катаржина Вардал-Шмит (мениджър “Връзки с обществеността” на Knauf Insulation в ЕС).

Извън полезрението, извън съзнанието – как да признаем ЕЕ за енергиен ресурс?

В доклада на IEECP се подчертава, че енергийната ефективност е от решаващо значение за енергийната система на Европейския съюз, но понастоящем не е отразена в данните за първичния енергиен микс. Изследователите направиха преглед на текущите основни публикации за енергийни данни и предложиха начини за интегриране на икономиите на енергия в данните за енергийния микс наред с другите енергийни източници като възобновяеми енергийни източници, газ и въглища.

В доклада са описани седем действия:

Действие 1: Интегриране на ЕЕ в енергийния микс

Действие 2: Интегриране на енергийния микс в публикациите за ЕЕ

Действие 3: Осигуряване на видимост на ЕЕ в перспективните сценарии

Действие 4: Разпределяне на средствата за събиране на данни в съответствие с нуждите от данни

Действие 5: Създаване на европейска работна група за данни за енергийната ефективност

Действие 6: Подобряване на видимостта на резултатите от политиките за ЕЕ

Действие 7: Подчертаване на актуалното въздействие на ЕЕ

Опитът в оценяването на подобренията на ЕЕ показва, че такова споразумение е технически постижимо. Необходимо е обаче да се прояви политическа воля, за да стане то реалност. Основната цел на включването на данни за ЕЕ в основните данни за енергията е да се постави ЕЕ на преден план в по-широкия дебат за енергията. Проучването включва отново ЕЕ в уравнението на енергийния микс.

 

Източник: Renovate Europe Campaign