Изберете страница
Национална кръгла маса за финансиране на проекти за устойчива енергия.

В рамките на поредицата кръгли маси за финансиране на устойчива енергия, Министерство на енергетиката и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект с подкрепата на Коалиция „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria) съвместно с организират  конференцията „Енергийната ефективност на сградния фонд: основа на устойчивия енергиен преход“. Събитието ще се проведе на 30 януари 2024 г. от 9:30 ч. в хотел „Интерконтинентал“, град София, като участие в него ще вземат министрите на енергетиката и околната среда и водите Румен Радев и Юлиан Попов.

След приемането на ключови изменения в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници и публикуването на Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие, в последните месеци в България се активизира дейността по актуализацията на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК), от който се очаква да постави конкретните цели за намаляване на потреблението на енергия и ограничаване на въглеродните емисии. В момента се подготвя и промяна на Закона за енергийната ефективност, с която ще се определи структурата, начина на управление и функциониране на Националния декарбонизационен фонд – основният финансов инструмент в ИНПЕК, от който се очаква да осигури необходимия ресурс за изпълнението на политиките.

С оглед ключовата роля на сградното обновяване за постигане на националните цели, предстоящата XII кръгла маса за финансиране на проекти за устойчива енергия ще постави на дневен ред темата за реформите в сектора, които биха направили възможно реализирането на проекти на пазарен принцип при очакваното изчерпване на средствата по наличните инвестиционни програми и намаляване на интензитета на публичната подкрепа. Ще бъдат разгледани и въпросите за създаване на институционален капацитет за интегрирано управление на енергийните политики, което ще позволи ефективното насочване на публичния ресурс в областите с най-големи инвестиционни потребности и избягване на дублиране на функциите между съществуващите и бъдещи финансови инструменти.

В продължение на дискусиите в предходните събития, ще бъдат разгледани в детайл и два от ключовите инструмента за прилагане на политиките: концепцията за интелигентни сгради и свързаните с нея инструменти за сертифициране, които придобиват все по-голямо значение за банковия сектор, и професионалното управление на сградните фондове, което запазва и повишава икономическата им стойност.

Традиционно, събитието ще бъде организирано в рамките на пленарна сесия и тематични семинари, които ще бъдат последвани от обобщаваща панелна дискусия с представители на публични институции, бизнес асоциации, местни власти и енергийни експерти. Планира се то да завърши с приемане на обща декларация, която да даде основа за широки публични дискусии и да привлече силен обществен и медиен интерес с оглед на актуалността на поставените теми и необходимостта от ясни институционални позиции.

Регистрацията за събитието е достъпна на следния адрес, като местата са ограничени до капацитета на залата.

 

Източник: Център за енергийна ефективност ЕнЕфект