Изберете страница

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) продължава организирането на поредицата обучителни курсове по работа с „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“ /ЕЕООКС/.

През 2019 г. те ще се проведат през месец Ноември в градовете Пловдив и Разград. Темата на курса е: „Ръководството за ЕЕООКС – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“.

Партньори на инициативата са: Камара на архитектите в България (КАБ) – регионални колегии Пловдив и Разград.

Курсът ще запознае участниците в строително-инвестиционния процес с основните принципи и нормативната база в областта на енергийната ефективност, както и с приложението на „Ръководството за енергийно-ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“, издадено от БАИС през 2016 г. Ще бъдат разгледани и актуални изменения към днешна дата.

Във връзка с приетите изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обучението е допълнено в частта „Изисквания към противопожарната защита“ с разглеждане на принципни положения, причини и отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване.

Тези обучения са насочени към всички участници в инвестиционния процес: архитекти, инженери-проектанти, изпълнители на проекти по енергийно ефективно обновяване на сгради, консултанти – упражняващи строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации, ангажирани с процесите на енергийно ефективното обновяване, управители и мениджъри на асоциации на етажната собственост и ще се води от експерти по енергийна ефективност и изолации.

Повече информация за обучението може да намерите тук.

Източник: БАИС