Изберете страница
Младите да имат достъп до жилища на достъпни цени. Това е една от мерките, посочени от Европейската комисия, за справяне с демографските проблеми в страните от ЕС.

От анализът на ЕК става ясно, че застаряването и намалението на населението на ЕС ще окажат отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на икономиката. Затова от ЕК обсъждат инструменти, с които страните могат да управляват демографските процеси.

Тези инструменти са обединени в четири групи. Първата е подкрепа за родителите чрез по-доброто съвместяване на семейния живот и работата, по-специално чрез осигуряване на достъп до качествени грижи за децата и добър баланс между професионалния и личния живот.

Втората група мерки е за предоставяне на възможности на по-младите да развиват уменията си, да имат улеснен достъп до пазара на труда и до жилища на достъпни цени.

Третата група е за поддържане на благосъстоянието на по-възрастните поколения чрез подходящи политики на пазара на труда и на работното място. Чак на четвърто място е посочено, че недостигът на работна ръка може да бъде преодолян чрез миграция.

 

Източник: stroiteli-bg.com