Изберете страница
Новата екологична и революционна технология за 3D сгради е изпробвана в Дубай. Технологията е приложена при производството на цели архитектурни фасади.

За да разработят метода за 3D отпечатване на екологични сгради, учените използват местната почва. Според техните разработки тя има потенциал да революционизира изцяло строителната индустрия.

Новата технология представлява устойчива алтернатива на бетона. Според Международната агенция по енергетика той представлява приблизително 7%  от емисиите на въглероден диоксид. Бетонът е един от най-разрушителния материали на Земята. Това е така, защото е един от най-използваните строителни материали и не може да бъде рециклиран. Именно затова учените се опитват да го заменят, използвайки почва, която може да се намери във всяка градина.

Професорът по химия, материалознание и инженерство в Тексаския университет A&M – Сарбаджит Банерджи, заяви, че 3D печатът позволяващ гъвкавост и даващ възможност да се  отпечатват цели архитектурни фасади, така че структурата да отговаря на съществуващите строителни норми, е все още значително предизвикателство, което остава за тях. „Широкото използване на бетон е демократизирало достъпа до жилища и е позволило растежа на градовете. Това обаче е свързано със значителни екологични разходи“, каза Банерджи. Той допълва, че проблемът ще се задълбочи, поради което се разработва тази нова парадигма в строителството за работа с естествени материали. Това ще проправи пътя за изграждане на дизайни, които са специално адаптирани към нуждите на местния климат.

Използването на местни материали, които са характерни за определения район, би намалило необходимостта от транспортиране на бетон на дълги разстояния, което допълнително намалява въздействието на строителството на сгради върху околната среда.

Сред приоритетите на учените в момента е да подобрят носещите способности на почвата и подобряване на технологията, за да се използва за изграждане на места със суров климат.

 

Източник: stroiteli-bg.com