Изберете страница

Eвропейският съюз се нуждае от правно обвързващи мерки за защита на природата и биологичното разнообразие. Това заяви Европейският парламент, предупреждавайки, че предишните планове с доброволни цели не са успели.

Европейската комисия публикува миналата година план за опазване на биологичното разнообразие. Тя си постави цели да намали наполовина употребата на химически пестициди, на торове с 20% и да разшири защитените зони на сушата и морето до 2030 г.

Европейският парламент одобри доклад, в който се призовава целите да бъдат фиксирани в закон по подобие на климатичния. Те трябва да  бъдат съпътствани с мерки за прилагането. Депутатите настояват Европа да заделя 20 млрд. евро годишно, за да опази природата си. Също така да обяви поне 30% от сушата и морските територии за защитени зони до 2030 г. Поне една трета от тях, включително девствените и вековните гори, да бъдат още по-строго защитени.

Предлага се в градовете да се въведе задължителен минимален дял на озеленените покриви, както и за забрана на използването на химически пестициди.
 
“Свидетели сме на планетарна криза на климата и биологичното разнообразие. Проблемът не е само на ЕС”, каза испанският депутат Сезар Луена, който е автор на доклада.
 
ЕС постави целите си за изменение на климата в закон, но все още не е направил същото за тези, които да защитават природата.
 
Последната стратегия на ЕС за биологичното разнообразие е третата поред. Предишните не успяха да спрат неустойчивото земеделие, сечта на гори и разрастването на урбанизацията. Всичко това довежда до унищожаване на естествените местообитания.

Повечето защитени местообитания и видове в Европа имат лош природозащитен статус. Една трета от популациите на пчели и пеперуди намаляват.

Фиксирането на задължителни цели в закон няма да е лесно, тъй като се нуждае от одобрение от повечето членки на ЕС и от Европарламента. А целите за биологичното разнообразие са предмет на спор между институциите дали да ги включат при условията за субсидиране на земеделието, пише “Ройтерс”.

Евродепутатите също така искат участниците в конференцията на ООН в Китай през октомври да се опитат да постигнат договореност за биологичното разнообразие, подобна на Парижкото споразумение в областта на климата. Очаква се на конференцията да бъдат определени глобалните приоритети в областта на биоразнообразието до 2030 г. и след това.

ЕС се обедини зад препоръките на учените, че за да се спре упадъкът на природата, 30% от планетата трябва да се превърне в защитени зони. Парламентът заяви, че ЕС трябва да се стреми да направи този залог правно обвързващ.

 

Източник: dnevnik.bg